Достовірний факт

Люди й дельфіни є єдиними видами, які займаються сексом заради задоволення.

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ РЕГІОНАРНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ПЕРЕБІГ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ БІЛІАРНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Годлевський А. І., Саволюк С. І., Томашевський Я. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України

Актуальність проблеми хірургічного лікування хворих на гострий панкреатит біліарної етіології (ГПБЕ) цукрового діабету (ЦЦ) підкреслюється збільшенням за­хворюваності та зростанням частоти розвитку ускладнень поєднаного характеру (органні дисфункції, гнійно—запальні та постнекротичні ускладнення з боку підшлункової залози, позапечінкових жовчних протоків).

Мета: оцінка ефективності ліпосомного транспорту та адресної доставки меди­каментозних чинників в комплексі лікування ГПБЕ у хворих із ЦЦ.

В роботі аналізуються результати комплексного лікування 122 хворих із ГПБЕ, що виник на тлі ЦЦ, в основній (64) та ретроспективній (58) групах. Цля визначен­ня особливостей перебігу ГПБЕ у хворих із ЦЦ створена група контролю (40 ГПБЕ без ЦЦ) та група порівняння (30 донорів).

Основна група 64 (середній вік 62,1+10,15): жінок 30 (46,9%) (64,2+9,17), чо­ловіків 34 (53,1%) (60,3+10,86). ЦЦ І типу — 14 (21,9%), ЦЦ II типу — 50 (78,1%), ЦЦ легкої форми 4% (3), середньої 41% (26), важкої — 55% (35), в стадії компенсації 2 (3,2%), субкомпенсації (60,8% — 39), декомпенсації (36,0% — 23), в 10,9% (7) — кетоацидоз.

Ретроспективна група 58 (61,2+10,72): жінок 28 (48,3%) (63,1+9,93) , чоловіків 30 (51,7%) (59,1+11,45). ЦЦ І типу — 14 (23,8%) та ЦЦ II типу — 44 (76,2%), ЦЦ легкої форми 5% (4), середньої 37% (21), важкої — 57% (33), в стадії компенсації 3 (5,1%), субкомпенсації (60,1% — 35), декомпенсації (34,8% — 20), в 8,6% (5) — кетоацидоз.

Лабораторне спостереження здійснювалося в межах цитопатичної гіпоксії, ен­догенної токсемії, антиоксидантного дисбалансу та печінкової дисфункції.

В основній групі базова терапія доповнена методом захищеного транспорту шляхом системного та регіонарного впливу ліпосом для створення високих регіонарних концентрацій з метою профілактики біліарної транслокації, холангіту та проявів печінкової дисфункції. Метод заснований на використанні властивостей фосфатидилхоліну (ліпін), що є субстратом підтримки діяльності гепатоцитів, до транспорту в гепатобіліарну зону антибіотиків, досягаючи подвійного ефекту.

Консервативна гепатопротекція доповнена впливом на метаболічні засади морфофункціонального стану печінки (цитофлавін, ліпофлавон, антраль, мексідол) та проекційним реґіонарним фізіотерапевтичним впливом — магнітотерапія, ДМХ— терапія, внутрішньотканинний та інтраорганний електрофорез).

Лабораторний моніторинг включав аналіз динаміки показників цитопатичної гіпоксії, ендогенної токсемії, перекисного окислення ліпідів, печінкової дисфункції; оцінку ефективності регіонарних лікувально—санаційних заходів здійснювали за загальною мікробною забрудненістю жовчі, рівнем IgAта рН жовчі.

В хворих на ГПБЕ за умови ЦЦ відмічається менша інтенсивність больового син­дрому, що пов'язується з діабетичними полінейропатіями (основна група 78,3%, ре­троспективна 82,4%). Інтенсивність гострої диспепсії (нудота та блювання), що су­проводжують перебіг ГПБЕ і визначають його важкість, у хворих з ЦЦ були розцінені як ознаки декомпенсації ЦЦ та кетоацидозу, що відтермінувало діагности­ку хірургічної патології (до 24 годин 37%, 14%; 24-48 годин 25%, 16%; 48-72 го­дини — 18%, 33%; після 72 годин — 20%, 37%), нівелюючи можливості ранньої ініціальної протекгивної терапії в межах концепції обриву панкреонекрозу.

Аналіз результатів консервативного та періопераційного моніторингу за хвори­ми на ГПБЕ констатував, що в групах хворих з ЦЦ (26 (21,31%)) кількість плевропульмональних ускладнень достовірно більша (5 (12,5%)).

Висновки

Перебіг ГПБЕ у хворих із ЦЦ має свої клініко—діагностичні (больовий синдром, гостра диспепсія) особливості та відмінну структуру ускладнень (легеневі), що ут­руднюють оцінку вихідної важкості та вимагають принципово нових лікувальних підходів (цілеспрямована медикаментозна доставка на основі підготовлених ліпосом, що виконують функцію адресного антибактеріального транспорту та гепатопротекція), ефективність якої підтверджується достовірною динамікою маркерів цитопатичної гіпоксії, зокрема аденозиндезамінази, аргініну, продуктів мета­болізму АТФ (ксантин, гіпоксантин) та відповідальних за їх розщеплення фер­ментів, та печінкової дисфункції і ендогенної токсемії.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...