Достовірний факт

18 тисяч кроків робить в середньому людина за день.

СИМУЛЬТАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ

Галей М. М., Галей К. М., Дзюбановський І. Я.

Волинська обласна клінічна лікарня, Тернопільський державний медичний університет

Жовчекам'яна хвороба є актуальною патологією в хірургії, що несе погіршення якості життя та зниження працездатності. Часто поряд з даним захворюванням спо­стерігаємо супутньо грижу стравохідного отвору діафрагми, холедохолітіаз, пахові кили, кісти печінки, нирок та яйників, злукову хворобу органів черевної порожни­ни. Таких пацієнтів, які мають вищезазначені поєднання патологій органів черевної порожнини, ми виділяємо в окрему категорію. Ще кілька років тому пацієнти даної групи для повного одужання повинні були перенести два оперативних втручання, що значно подовжувало період лікування до повного виздоровлення. На даному етапі розвитку лапароскопічних методів діагностики та лікування, такі пацієнти мо­жуть досягнути повної реконвалесценції як наслідок одного оперативного втручан­ня і відносно короткого післяопераційного періоду.

Ми мали за мету одномоментне хірургічне оперативне втручання з приводу жовчекам'яної хвороби (ЖКХ) у поєднанні з іншими хірургічними патологіями органів живота, а саме пахової кили, грижами стравохідного отвору діафрагми (ГСОД), холедохолітіазом, паховими килами, кістами печінки, нирок та яйників, злуковою хворобою органів черевної порожнини.

Було прооперовано 219 хворих, яким проводили симультанні оперативні втру­чання у період з 2009 по 2014 рік. З них 52 (23,74%) мали ЖКХ та ГСОД. Середній вік пацієнтів — 54.26 років. Пацієнтам виконано лапароскопічну холецистектомію в поєднанні з лапароскопічною крурорафією та фундоплікацією. 66 пацієнтів ( 30,13%) з холедохолітіазом у поєднанні з ЖКХ, середній вік котрих становив — 52.48 років.цій групі пацієнтів проведено лапароскопічну холецистектомію в поєднанні з лапароскопічною холедохолітотомією та зовнішнє дренування холедоха за показа­ми. Наступна категорія пацієнтів мала поєднання ЖКХ і пахової кили. Таких пацієнтів було 27 ( 12,32%),їх прооперовано виконавши всім лапароскопічну холе­цистектомію в поєднанні з лапароскопічною алогерніопластикою . Середній вік да­ної групи складав — 43.5 років. Також були наявні пацієнти з ЖКХ у супутньому поєднанні з кістами печінки — 18 хворих (8,21 %), нирок — 6 хворих (2,74%), яй­ників — 14 хворих (6,39%). Середній вік даних пацієнтів склав — 48.2 роки. Ще од­на категорія пацієнтів мала поєднання ЖКХ і злукової хвороби органів черевнох порожнини — 42 пацієнти ( 19,17%). Середній вік даної категорії складав — 62.34 ро­ки. Цим хворим проведено лапароскопічну холецистектомію в поєднанні з лапароскопічним адгезіолізисом з використанням препарату Дефенсаль.

Враховуючи практику виконання симультанних лапароскопічних операцій, можна стверджувати, що вони практично не збільшують час оперативного втручан­ня та час перебування хворого в стаціонарі, кількість інтра— та постопераційних ускладнень не збільшується. Одномоментні втручання позбавляють пацієнта від декількох захворювань відразу, дозволяючи уникнути ризику повторних оператив­них втручань та загального знечулення. Попри все, дані оперативні втручання не­суть суттєвий економічний ефект.

Висновки

При наявності ЖКХ в пацієнтів у поєднанні з іншими хірургічними патологіями органів живота, а саме пахової кили, грижами стравохідного отвору діафрагми (ГСОД), холедохолітіазом, паховими килами, кістами печінки, нирок та яйників, злуковою хворобою органів черевної порожнини, що потребують оперативного лікування, лапароскопічна симультанна операція, при відсутності протипоказів, є операцією вибору. Використання раціональних хірургічних доступів та постановка троакарів, за розробленими нами стандартами, створює оптимальні умови для ви­конання лапароскопічних симультанних операцій.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...