Достовірний факт

В 92% випадків безплідність у сімейних пар є наслідком нездорового способу життя одного або обох з подружжя.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ПНЕВМОКАРДІОДИЛЯТАЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АХАЛАЗІЮ КАРДІЇ

Бурий О. М., Терешкевич І. С.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, НАМН України, м. Київ

Лікування ахалазії кардії (АК) залишається не до кінця вирішеною проблемою. Значні труднощі виникають у діагностиці АК на ранніх стадіях, що зумовлено скудністю симптомів хвороби та помилковому трактуванню результатів інструмен­тальних досліджень. Залишаються дискутабельними питання стосовно різно­манітних методів інструментального та хірургічного лікування, що спрямовані на усунення провідного симптому даного захворювання — дисфагії. Враховуючи, що безрецидивного методу лікування АК не існує, в останній час ведеться пошук опти­мальної малоінвазивної методики, яка б забезпечувала тривалу ремісію дисфагії.

Проведено аналіз результатів лікування 114 хворих на АК з використанням мето­ду ендоскопічної пневмокардіодилятації (ЕПКД), середній вік яких становив 43,7±2,1 років, з них 52 (45,6%) чоловіків і 62 (54,4%) жінок, які знаходились на ліку­ванні в Національному інституті хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМУ в 2010—2015 роках. Хворим за 30 хв до ЕПКД проводили премедикацію (цефалоспорини І—ІІ покоління в дозі 1,0 г, 0,5мл 0,1% розчину атропіну сульфату та 2,0мл 0,5% розчину сибазону). ЕПКД проводили системою RegiflexII BostonScientific(США), використовували балон діаметром 3,0 і 3,5см. Тиск в балоні за допомогою

манометра нагнітали до 10-15 PSI(фунт-сила на квадратний дюйм; 1 psi= 51,715
мм рт. ст.). Курс лікування складався із 2-3 сеансів, інтервал між якими був 3-6 днів.

Після проведення двох сеансів ЕПКД у 108 (94,7 %) хворих відмічено значний по­зитивний результат лікування, у 5 (4,4 %) випадках покращення відмічено після тре­тього сеансу. Позитивний терапевтичний ефект вважався при покращенні клінічної картини (відсутність дисфагії), даних ендоскопії (відсутність езофагостазу, збільшення отвору кардії, легка прохідність кардії для ендоскопу, розкривання її при інсуфляції повітрям), результатів рентгенологічного дослідження стравоходу та шлунка (зменшення діаметру стравоходу, вільна евакуація контрасту в шлунок, на­явність газового міхура шлунка). У 84 (73,7 %) хворого після ЕПКД під час ендоскопії діагностовано незначні надриви слизової оболонки кардії, які не мали клінічного значення. Клінічні прояви гастроезофагеального рефлюксу після ЕПКД відмічали 38 (33,3%) хворих, які успішно куповано антацидами та ІПП. У 72 (63,2 %) хворих після дилятації больовий синдром зберігався до 2 днів і легко піддавався терапії зне­болюючими препаратами. У 1 хворого виникла перфорація стравоходу, яка пролікована консервативно. В період 12-16 міс. після ЕПКД скарги на дисфагію не відмічав жоден з пацієнтів, всі набрали у вазі (в середньому 7,5 кг); за даними рент­генологічного та ендоскопічного дослідження рецидиву АК не відмічено. Через 24­36 міс. у 11 (9,5 %) хворих відмічено дисфагію І-ІІ ст.: у 8 випадках проведено по­вторну ЕПКД з позитивним результатом, у 3 хворих повторна ЕПКД виявилась не­ефективною, їм проведено оперативне лікування.

Ендоскопічна пневмокардіодилятація є малоінвазивним, ефективним методом лікування ахалазії кардії і, при відсутності протипоказів, може використовуватись при різних стадіях захворювання, в тому числі при лікуванні рецидиву після хірургічного втручання (езофагокардіоміотомії).

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

kavove-derevo   Опис кавового дерева Кавове дерево є вічнозеленим деревцем, невеликим, досягає у висоту 6...
kavun  Монорецепти. Хвороби кишечника. Висушити і подрібнити кавунове насіння. Настій: 2...
latattya   Корисні властивості латаття Латаття є багаторічним водним рослиною, яка має кругле...