Достовірний факт

Кофеїн будить скажений апетит, підсилюючи секрецію шлункового соку. Тому регулярне споживання напоїв з кофеїном натще може стати причиною гастриту й виразки.

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КАРЦИНОЇДИ ШЛУНКА

Бойко Н. І., Кемінь Р. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Хустська районна лікарня, Закарпатська область

Карциноїди складають 0,3% від усіх пухлин шлунка. Вони розвиваються із ентерохромафіноподібних ECL—клітин і мають специфічні ендокринні секреторні гра­нули, які є місцем остаточного утворення і зберігання пептидних гормонів і біоген­них амінів. Часто по формі, розмірах і внутрішній будові гранул можна сказати про тип гормону, що синтезується. Найчастіше карциноїди локалізуються вздовж малої кривизни в пілоричному відділі або в тілі шлунка.

Мета дослідження — проаналізувати результати діагностики та об'єм хірургічно­го лікування хворих на карциноїди шлунка.

Оперовано 9 хворих, віком 33—66 років. Жінок було — 3. Пухлина локалізувалась у кардіальному відділі та по малій кривизні шлунка.

Проводили наступні методи обстеження: загальноклінічні, біохімічні, рентгено­логічні, ультрасонографічні, гастроскопічні, а також трансгастральну або трансдуоденальну ендосоноргафію, КТ, патологогістологічні. Досліджували рівень гістаміну та серотоніну в плазмі крові, визначали наявність у тканині пухлини хромограніну А, вивчали рівень експресії мітотичного індексу Кі—67. Проводили статистичне оп­рацювання отриманих результатів дослідження.

У 4 (44,4%) із 9 хворих при патологогістологічному дослідженні діагностовано злоякісний карциноїд шлунка, який підтверджений імуногістохімічним методом. Хворим виконано наступні операції: резекцію грудного відділу стравоходу та про­ксимального відділу шлунка — 2 хворим (22,2%), гастректомію — 2 хворим (22,2%). У 5 (55,6%) пацієнтів під час гастроскопії і ендосонографії діагностовано поліп шлунка, розміром 12—16 мм, які розміщувалися вздовж малої кривизни шлунка, після проведеного імуногістохімічного дослідження у них діагностовано карциноїд, у 3 із 5 пацієнтів вони проростали в м'язовий шар. Карциноїди висічено під час га­строскопії і ендосонографії.

Для проведення диференційної діагностики між раком і карциноїдом в тканині пухлини визначали імуногістохімічним методом специфічний білок і пухлинний маркер — хромогранін А. Ракові клітини не експресують нейроендокринних мар­керів. Чотирьом хворим до операції був поставлений діагноз рак шлунка. Проведе­но визначення хромограніну А в тканині пухлини, цитоплазматична реакція на хромогранін А була позитивною в трьох пацієнтів (у двох — "++", в одного — "+++"), в одного — реакція була від'ємною.

Індекс Ki—67 вказує на проліферативну активність клітин, він також прогностич­ний маркер для визначення тривалості життя хворого. Статистичний аналіз, прове­дений у хворих на карциноїди шлунка, показав пряму кореляційну залежність між рівнем мітотичного індексу Кі—67 та тривалістю життя пацієнтів. Коефіцієнт Пірсона r= —0,9548; р ? 0,05. Чим вищий був рівень індексу Кі —67, тим меншою була три­валість життя хворого.

На основі отриманих результатів обстеження, проведеного операційного ліку­вання хворих розпрацьовано, науково обґрунтовано і впроваджено в клінічну прак­тику алгоритм об'єму хірургічного лікування хворих на карциноїди шлунка в залеж­ності від рівня мітотичного індексу Кі—67.

Висновки

Карциноїди шлунка під час гастроскопії можуть неповністю видалятися із м'язо­вого шару, тоді вони рецидивують і перероджуються у злоякісний карциноїд. Тому хворі повинні знаходитись на диспансерному обліку, їм необхідно проводити гаст­роскопію або ендосонографію, визначати рівень гастрину, який регулює проліфе­рацію і диференціювання ECL—клітин, та гістаміну в плазмі крові з ціллю діагнос­тики раннього рецидиву хвороби.

В залежності від рівня мітотичного індексу Кі—67 в тканині пухлини, було оціне­но ступінь злоякісності пухлин. Даний метод визначив адекватність обсягу опе­раційного лікування та тривалість життя пацієнтів. Від'ємний індекс Кі—67 та < 2% свідчив про доброякісний прогноз захворювання.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

водяника-чорнаСиноніми: Водянка, шикшаДія: Застосовується при втомі, як засіб, тонізуючий центральну нервову систему,...
волоський-горіхДія: Тонізуючу, загальнозміцнюючу, вітамінне, поліпшує обмін речовин, ранозагоювальну, протизапальну,...
komirnik   Корисні властивості комірника У листі комірника знаходиться аскорбінова кислота, в квітках...