Достовірний факт

Люди, що ведуть активне статеве життя, менше страждають від стресу й депресій, не мучаються безсонням. Їхній рівень задоволеності життям набагато вище, чим у менш сексуально активних.

ЗАКРИТТЯ РАНОВОГО ДЕФЕКТУ ПРОМЕЖИНИ ПРИ ЕКСТРАЛЕВАТОРНІЙ ЕКСТИРПАЦІЇ ПРЯМОЇ КИШКИ: ЧИ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ МЯЗЕВИЙ КЛАПОТЬ?

Білянський Л. С., Кучер М. Д., Лишавський О. В., Дубовий В. А.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київська міська клінічна лікарня № 18

Об'єктивізація онкологічних результатів лікування хворих на дистальний, місцево—поширений рак прямої кишки зумовила необхідність застосування екстралеваторної "циліндричної" екстирпації прямої кишки за Holm. Методика передбачає ви­далення препарату з пересіченням м'язів тазової діафрагми в місці фіксації ос­танніх до стінок тазу, що дозволяє збільшити обсяг лімфаденектомії та зберегти не­гативною циркулярну межу резекції. Відповідно до оригінальної методики, тазову очеревину не ушивають, а дефект промежини закривають за допомогою ротаційної глютеопластики, або ж з використанням транслокації прямого м'язу живота. Вико­ристання шкірно—підшкірно—м'язевих клаптів супроводжується значною кіль­кістю післяопераційних ускладнень та подовженням загальної тривалості опера­тивного втручання. Метою дослідження було застосування та аналіз використання шкірно—підшкірних клаптів в закритті обширних дефектів промежини після екс­тирпації прямої кишки.

Проаналізовано результати хірургічного лікування 16 пацієнтів на дистальний рак прямої кишки, 12 чоловіків та 4 жінки, віком від 42 до 68 років. Всім пацієнтам було виконано магнітно—резонансну томографію органів тазу, яка визначала інвазію пухлини в м'язи тазової діафрагми. Абдомінальний етап оперативного втру­чання з високою перев'язкою регіонарних судин, мезоректумектомію до рівня про­екції крижово—куприкового з'єднання виконували з літотомічного положення. Пе­ресікали ободову кишку, виводили заочеревинну моноколостому, зашивали тазову очеревину. Після ушивання лапаротомної рани та завершення формування стоми пацієнта транслокували в положення "складного ножа" за Депажем, виконували перинеальний етап екстирпації за Holmз обов'язковим видаленням куприкової кістки. Дефект тканин промежини ушивали первинним швом на двох рівнях окре­мими поліглактиновими лігатурами 3—0 USPабо виконували ромбоподібну пласти­ку шкірно—підшкірним клаптем за Dufourmentel/Limberg. Рану промежини дрену­вали за Редоном. Оцінювали тривалість оперативного етапу реконструкції проме­жини, структуру післяопераційних ускладнень, тривалість післяопераційного стаціонарного лікування пацієнтів.

Серед 16 пацієнтів у 3 хворих використали пластику за Limberg, у 9 хворих — за Dufourmentel, в 5 випадках — краї рани були співставлені та ушиті на двох рівнях. Середня тривалість реконструкції дефекту промежини при використанні ромбовид­ної пластики (Dufourmentel/Limberg) становила 35,4 хвилини, а при первинному шві — 18,2 хвилини. Післяопераційні ускладнення у вигляді інфікованої гематоми виникли у 2 пацієнтів в групі первинного шва, маргінальний некроз клаптя — у 1 пацієнта з пластикою за Limberg. В жодного з пацієнтів не було повного розходжен­ня країв рани, або відторгнення шкірно—підшкірного клаптя. Тривалість післяопе­раційного стаціонарного лікування пацієнтів складала від 8 до 13 діб (11,6 доби в се­редньому). Перинеальних гриж за період спостереження з 2013 по 2015 рік відміче­но не було.

Висновки

Закриття дефекту промежини після виконання екстралеваторної екстирпації прямої кишки шляхом використання ромбоподібної пластики шкірно—підшкірним клаптем або первинного шва має сприйнятний рівнень ускладнень та задовільні по­казники медико—соціальної реабілітації пацієнтів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

ісландський-мохСиноніми: Центрарія ісландська, лопастянка, ісландська лишайник, порезная трава, пармелія блукаюча,...
гнойовик-сірийВживання: Роботами чеських авторів, зокрема Душанека в 1955 р встановлено, що гриб гнойовик сірий,...
безсмертник-цмин-піщанийДія: сечогінний, потогінний, жовчогінний, відхаркувальний, «кровоочисний», кровоспинну, підвищує...