Достовірний факт

У сидячому положенні хребці в поперековому відділі зазнають тиску в 17 атмосфер (такого саме тиску зазнає водолаз на глибині 170 м).

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ЕТАПУ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ

Безродний Б. Г., Короткий В. М., Черепенко І. В., Красовський В. О., Філатов М. С.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Мета дослідження. Удосконалити методику реконструктивного етапу панкреатодуоденальної резекції (ПДР) для покращення безпосередніх результатів хірургічно­го лікування хворих на рак пакреатодуоденальної зони.

Проаналізовано результати 86 ПДР, 64 з яких виконані з приводу раку головки ПЗ, 22 — раку великого сосочка дванадцятипалої кишки. Технічні особливості ре­зекційного етапу операції полягали у повному видаленні гачкоподібного відростка підшлункової залози (ПЗ), виконанні пілорозберігаючого варіанту операції, здійснення регіонарної лімфаденектомії.

Для включення (ПЗ) у травлення, в залежності від стану паренхіми та протоки ПЗ використовували два способи панкреатоєюноанастомозів. Перший з них викорис­товували у випадках панкреатодигестивного анастамозировання при розширеній панкреатичній протоці і склеротично зміненій паренхімі залози. Спосіб полягає у формуванні інвагінаційного кінцебокового панкреатоєюноанастомозу із ізольова­ною по Ру (або по Брауну) петлею порожньої кишки і зовнішнім дренуванням пан­креатичної протоки. Перевагами подібної техніки є: малотравматичність, виклю­чення запально-деструктивного процесу між кінцем ПЗ і стінкою кишки, що мож­ливо при ізольованому вшиванні до кишки панкреатичної протоки, відсутності на­тягнення тканин і деформації кишки при формування анастомозу.

Показаннями для застосування другого способу панкреатодигестивного анастамозу є необхідність включення ПЗ у травлення при незміненій паренхімі залози і нерозширеній панкреатичній протоці. Техніка операції передбачає повздовжній розтин головної панкреатичної протоки з наступним анастомозуванням із дисталь­ним кінцем ізольованої по Ру петлею тонкої кишки як пересіченого кінця ПЗ, так і розсіченої панкреатичної протоки. Це дозволяє виключити гіпертензію у протоковій системі ПЗ, що служить профілактикою післяопераційного панкреатиту і не­спроможності анастомозу.

З метою недопущення дигестивнобіліарного рефлюксу, що провокує холангіт, запропонована методика гепатикоєюностомії шляхом формування поперечного інвагінаційного кінцебокового гепатикоєюноанастомозу.

Апробовано три варіанти реконструктивного етапу ПДР, засновані на розробле­них способах біліота панкреатодигестивного анастамозування. Перший з них ви­користовуємо при розширеній головній панкреатичній протоці і склеротично зміненій паренхімі залози. У такому разі на проксимальний кінець петлі тонкої кишки, що проведена позадободово, накладаємо антирефлюксний гепатикоєюноанастомоз, на 30 см нижче — термінолатеральний панкреатоєюноанастомоз і на 15 см дистальніше міжпетельного співустя — дуоденоєюноанастомоз. Якщо Вірсунгова протока не розширена, паренхіма не змінена, використовуємо другий варіант ре­конструктивного втручання. Мобілізуємо петлю кишки завдовжки близько 40 см і ізолюємо її співустям по Ру. На латеральний кінець утвореної "У—побібної конст­рукції накладаємо антирефлюксний гепатикоєюноанастомоз, на медіальний — термінолатеролатеральний панкреатоєюноанастомоз і на 15 см дистальніше від ізо­люючого співустя — дуоденоєюноанастомоз. При третьому варіанті реконструктив­ного етапу операції на єдиній петлі тонкої кишки послідовно формуємо: панкреа­тоєюноанастомоз, потім — гепатикоєюноанастомоз і на 20 см дистальніше остан­нього розміщуємо гастродигестивне співустя. Подібний варіант втручання показа­ний при субтотальних резекціях медіальної частини ПЗ, коли частина органу екс­креторно, що зберігається, малоактивна. Через єюностому накладаємо систему для ентерального харчування.

Післяопераційні ускладнення розвинулись у 11 (12,7%) пацієнтів, 5 (5,8%) з яких померли.

Запропоновані варіанти реконструктивного етапу ПДР забезпечують покращен­ня безпосоредніх результатів операції та ефективне включення в травлення печінки, ПЗ, шлунка.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

барвінок-малийОпис: Вічнозелена рослина, що має шнуровідноє кореневище довжиною до 70 см, що розвивається...
вахта-трилистийДія: Апетитне, що покращує травлення, проносне, сечогінну, жовчогінну, кровотворної, тонізуючу,...
ехінацея-пурпурнаДія: знеболювальну, антисептичну, ранозагоювальну. застосовується при інфекційних захворюваннях,...