Достовірний факт

На шкірі однієї людини більше живих організмів, чим людей на землі.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИМ ПОРАНЕНИМ ІЗ ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ АТО

Федірко І. В., Козловський С. М., Шмідт П. А., Каленик Н. І.

Головний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" МО України

Внаслідок тривалої відсутності реформ у медичній галузі та, відповідно, неза­довільного рівня матеріально-технічного забезпечення більшості медичних уста­нов України, організація та надання медичної допомоги населенню за територіаль­ним принципом залишається на низькому рівні. Найболючішим, на сьогодні, це пи­тання стоїть у окремих районах Луганської та Донецької областей, де проводяться бойові дії, а також у прилеглих до них районах, які покинула значна кількість ме­дичних працівників.

Проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України поставило ряд важливих завдань перед медичними закладами усіх рівнів МОЗ та МО України, які потребують термінового вирішення.

Не менш важливими є питання наявності необхідних знань, досвіду, відповідно­го рівня кваліфікації медичних працівників, які сьогодні надають медичну допомо­гу пораненим в зоні проведення АТО, а також відповідної медичної літератури, інструкцій, керівних документів, тощо.

Своєчасність, обсяг та достатність надання медичної допомоги на І—ІІІ рівнях відіграють провідну роль в успішності проведення спеціалізованого лікування ще­лепно-лицевих поранених на рівні військово-медичних клінічних центрів МО Ук­раїни, обласних лікарень, терміни післяопераційної реабілітації військовослуж­бовців.

За даними різних джерел поранення щелепно-лицевої локалізації під час Вели­кої Вітчизняної війни (1941—1945 років) склали 3,5—4,5%, під час військового конфлікту у Кореї — до 8,5%, у В'єтнамі до 10,5—15%, у Афганістані (1980—1987 ро­ки) становили 8,5—9%, у громадянській війні в Лівані (1982 рік) — 22,2%, в Іраку (1991 рік) — 21,6%; у збройних конфліктах в Сомалі (1993 рік) та в Палестині — 36% і 54,2% відповідно, в Іраку та Афганістані (2003 рік) — 21%.

Під час проведення АТО загальна кількість щелепно—лицевих пошкоджень скла­ла 5,1%.

Із загальної кількості потерпілих, що поступили на лікування у клініку щелеп­но—лицевої хірургії Головного військово—медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України.за час проведення АТО, вогнепальні поранення щелепно—лицевої ділянки склали 85,7%.

Аналіз результатів обстеження пацієнтів із бойовою травмою у нашій клініці по­казав, що в структурі вогнепальних поранень переважали осколкові (75%) та куль­ові поранення (11%). Травматичні ушкодження склали 13%. У 64% поранених діагно­стували множинні ушкодження ЩЛД, у 23% — поєднану травму.

За локалізацією, поранення нижньої щелепи склали 23%, верхньої щелепи — 11%, вилицево—орбітального комплексу — 13%, м'яких тканин — 45%.

Застосовані сучасні методи комплексного обстеження та лікування дозволили отримати позитивні результати у 98% поранених.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...