Достовірний факт

За мову у жінок відповідають два мозкових центри, тому жінка без праці вимовляє до 8000 слів в день, до 3000 використовує звуки і до 10 000 невербальних сигналів. Ці ж показники у чоловіків в два рази нижче

ЛІКУВАННЯ БОЙОВОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТРАВМИ НА ІІІ І IV РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Трутяк І. Р., Гайда І. М., Богдан І. С., Прохоренко Г. А., Медзин В. І.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

До сучасної бойової хірургічної травми відносимо вогнепальні кульові і відлам­кові поранення, мінно—вибухову травму, невогнепальні поєднані травми, поранен­ня вторинними відламками та комбіновані ураження.

Проаналізовано лікування 727 поранених і травмованих учасників АТО, які зна­ходились у Військово—медичному клінічному центрі Західного регіону. Поранені поступали шляхом евакуації санітарною авіацією і наземним транспортом через 3— 6 днів після поранення. Основну кількість пацієнтів склали поранені з множинни­ми і поєднаним ушкодженнями уламками гранат і реактивних боєприпасів — 564 (77,6%), а з вогнепальними кульовим пораненнями було 64 (8,8%). Мінно—вибухо­ва травма супроводжувалась відчленуванням кінцівок у 20 (2,8%) і ураженням вибу­ховою хвилею та імпульсним шумом у 65 (8,9%) пацієнтів. 6 (0,8%) постраждалих під час бойових дій отримали тяжкі поєднані невогнепальні травми внаслідок руй­нування техніки, будівель і падіння з висоти, 8 (1,1%) — комбіновані ураження: во­гнепальну травму і термічний опік. 118 (16,2%) поранених з поєднаними ушкоджен­нями порожнин і кінцівок та субкомпенсованими показниками функцій забезпе­чення життя були госпіталізовані у клініку реанімації та інтенсивної терапії, 52 (7,2%) — з пошкодженнями черевної та грудної порожнин і стабільними показника­ми життєзабезпечення — у клініку торакоабдомінальної хірургії, а 57 (7,8%) — у клініку невідкладної хірургії. Поранених з пошкодженням головного та спинного мозку лікували у клініці нейрохірургії та неврології — 97 (13,3%), а 254 (34,9%) — з вогнепальними переломами кінцівок — у травматологічному відділенні клініки уш­коджень. 106 (14,6%) поранених з інфекційними ускладненнями бойової хірургіч­ної травми і з комбінованими вогнепальними та термічними ураженнями лікували у відділенні гнійної хірургії. Середній вік учасників бойових дій — 29 років.

Поранення уламками мін, гранат і реактивних боєприпасів були множинними, різної глибини і площі ранової поверхні. Особливо тяжкий перебіг ранової хворо­би був у пацієнтів з порожнинними уламковими пораненнями і ушкодженнями внутрішніх органів. У всіх них були ранні ускладнення ранової хвороби, серед яких найбільш часті — рецидивні кровотечі, неспроможність швів порожнистих органів і гнійні ускладнення, що потребувало повторних операційних втручань. Поранені уламками боєприпасів мали оголені кістки з дефектом м'яких тканин кінцівок, які потребували хірургічної обробки і пластичного закриття шляхом переміщення м'язів з вільною аутодермопластикою або пластикою шкірно—фасціальними клап­тями. Всі вогнепальні кульові поранення були високоенергетичними. Розміри вихідного отвору були більші за вхідний, з утворенням дефекту м'яких тканин, а при ушкодженні кісток — множинні уламки і дефект кісткової тканини. У всіх пацієнтів була загальна реакція на поранення, яка проявлялась симптоматикою ранової хво­роби.

Важливим було вторинне і третинне детальне обстеження поранених, особливо при поєднаних і множинних уламкових пораненнях, оскільки при первинному об­стеженні постраждалих із значними ушкодженнями кінцівок з переломами кісток та поширеними ранами м'яких тканин не завжди було діагностовано поранення дрібними уламками, яке проникало в порожнини. Провідну роль в діагностиці та­ких поранень займали інструментальні дослідження (оглядова рентгенографія, ультрасонографія та лапароскопія).

Перспективним напрямком лікування поранених і постраждалих з тяжкими поєднаними пораненнями і травмами є багатоетапна технологія "damagecontrol". Ця технологія особливо показана для лікування постраждалих з тяжкою поєднаною травмою і поєднаними вогнепальними пораненнями.

Лікування сучасної бойової хірургічної травми на III і IV рівні медичної допомо­ги потребує детальної вторинної і третинної діагностики постраждалих і етапного хірургічного лікування ушкоджень та їх ускладнень.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

yalivets-opis-i-likuvalni-vlastivosti Ялівець: опис і лікувальні властивості Ялівець звичайний – це рослина, батьківщиною якого є все...
горець-перцевий-водяний-перецьСиноніми: Лісова гірчиця, Репніков, Чечина трава, горець водяний, гірчак перцевий, жаб'яча трава.Дія:...
аралія-манчжурскаяСиноніми: Аралія висока, шип-дерево, чортове дерево.Дія: Збудливу, тонізуючу, загальнозміцнюючу,...