Достовірний факт

Очне яблуко людини містить 3,5 відсотка солі.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМУ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ КІНЦІВОК

Страфун С. С., Борзих О. В, Лакша А. М., Савка І. С., Шипунов В. Г.

Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ"

Компартмент синдром (КС) є одним із найбільш тяжких ускладнень вогнепаль­них поранень кінцівок та розглядається як стан, при якому зростання підфасціального тиску в закритому кістково—фіброзному просторі зменшує перфузію тканин до рівня, нижчого за життєвонеобхідний, що призводить до ішемії та некрозу м'язів.

Метою нашої роботи стало дослідження особливостей перебігу КС у постраждалих з вогнепальними пораненнями та визначення "факторів ризику", що до розвит­ку цього ускладнення.

Проаналізований результат лікування 38 випадків КС на фоні вогнепальних по­ранень та переломів довгих кісток. Всі поранені були чоловічої статі у віці від 18 до 65 років, середній вік 43,8±3,7 років. За характером травмуючого фактору в 23 (60,5%) випадках КС розвинувся на фоні вогнепальних переломів довгих кісток, в 10 (26,3%) випадках після минно—вибухової травми з переломом кісток кінцівок та в 5 (13,2%) випадках на фоні множинних осколкових поранень.

Серед всіх випадків розвитку КС найбільшу частку склав розвиток КС на фоні во­гнепального поранення в/з гомілки — 25 (65,8%) випадків. Поєднання КС з клініч­ним проявами порушення функції периферичних нервів спостерігалось в 18 (47,4%) випадках. Порушення чутливості в наслідок пошкодження периферичних нервів може згладжувати та маскувати характерні для МГІС скарги на нестерпний біль. Шоковий стан хворого, що розвивається на фоні вогнепальної поєднаної трав­ми є сприятливим фактором розвитку КС, що спостерігалось в 8 (21,1%) випадках. Порушення техніки виконання фасціотомії виявлено у 20 (53,1%) випадках.

Висновки

Вогнепальні переломи верхньої третини гомілки мають найбільший ступінь ри­зику розвитку КС.

Поєднання вогнепального поранення з ушкодження периферичних нервів ство­рює загрозу підгострого перебігу з розвитком важкого ступеню КС.

Шоковий стан хворого, що розвивається на фоні вогнепальної поєднаної трав­ми є сприятливим фактором розвитку КС.

Повноцінна фасціотомія є ключовим елементом профілактики розвитку КС.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

жостір-проноснийСиноніми: Жостер, Проскуріна, крушина голкова, черноягоднік.Дія: Протипухлинну, проносний засіб,...
вербена-лікарськаДія: Шлунково-кишкова, знеболюючу, бактерицидну. Опис: Багаторічна трав'яниста рослина з прямостоячим,...
yuka Юка відноситься до деревоподібним вічнозеленим рослинам з підродини агавових – однодольних...