Достовірний факт

Мозок людини добудовує зображення, яке передає око, так на сітківці ока є ділянка не чутлива до світла («сліпа пляма»).

ВПЛИВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ НА МІКРОФЛОРУ ВОГНЕПАЛЬНИХ РАН

Савка І. С. Цівина С. А. Ніколюк Д. П. Шипунов В. Г.

Головний військовий медичний клінічний центр "ГВКГ"

У зв'язку із удосконаленням вогнепальних засобів ураження змінився характер вогнепальних поранень. Так, у структурі бойової травми переважають множинні во­гнепальні поранення кінцівок із значним дефектом м'яких тканин. У зв'язку з цим, все більшої актуальності набуває питання скорочення строків загоювання вогне­пальних ран, відновлення функції кінцівок та найшвидшого повернення поранено­го до строю.

Мета дослідження: провести порівняльний аналіз ефективності загоювання во­гнепальних ран кінцівок з використанням традиційної схеми лікування та VACасоційованої терапії та ультразвукової кавітації .

Під нашим спостереженням проходили лікування 109 поранених в результаті проведення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях. Обсте­ження та лікування пацієнтів проводили на базі клініки ушкоджень Головного військово—медичного клінічного центру МО України в період з березня по серпень 2014 року. Всі досліджувані хворі були чоловічої статі у віці від і9 до 52 років (се­редній вік склав 24,6±0,4 роки). Досліджувані хворі мали множинні вогнепальні ура­ження м'яких тканин кінцівок зі значним дефектом м'яких тканин. Залежно від ме­тоду лікування хворі були розділені на 3 групи. У 1—й групі (34 поранених) після первинної хірургічної обробки рани до накладання вторинних швів або аутопластика дефекту м'яких тканин проводили лікування відкритим методом з використан­ням пов'язок з протеолітичними ферментами, наносрібла, мазями на водороз­чинній основі, антисептиками. У 2—й групі (39 поранених) в післяопераційному періоді для підготовки рани до пластичного закриття був застосований метод вакуум—терапії сучасними апаратами AktiVAC. Використовуваний нами рівень негатив­ного тиску становив 100—150 мм рт. ст. 3—а група (36 поранених) яким під час хірургічної обробки ран використовуваася ультразвуковий кавітатор "SONOCA" ви­робництва фірми "Soring" (Німеччина). Операція завершувалася монтажем апарату для вакуум—терапії.

Динаміку ранового процесу оцінювали клінічно і за даними бактеріологічного та цитологічного досліджень.

Результати лікування досліджуваних пацієнтів оцінювали за наступними кри­теріями: тривалість підготовки рани до її закриття або аутопластики; скорочення строків бактеріального очищення рани; кількість етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням.

Встановлено, що в етіології забруднення вогнепальних ран провідна роль нале­жить мікробним асоціаціям, які включають від 2 до 5 видів мікроорганізмів (90,2%).

Після початку лікування у пацієнтів II та III групи показником сприятливого пе­ребігу ранового процесу було зниження кількості нейтрофілів до 58—70% на 3 добу і 11—18% на п'ятому.

Чистота ран при застосуванні ВАК—терапії склала в II—й групі 2,1 ± 0,23 КУО/г, і в поєднанні з УЗ—кавітацією в III—й групі 1,89 ± 0,25 КУО / г, в порівнянні 4,9 ± 1,21 КУО/г (Р<0,05) у поранених I—ї групи. У пацієнтів II та III групи тривалість підготов­ки до закриття рани (або аутопластики) становила від 7 до 18 діб (10,2±0,7 діб), тоді як у поранених контрольної групи зазначений показник склав від 14 до 33 діб (17,8+0,9 діб). У III групі поранених за період стаціонарного лікування виникла не­обхідність від 3 до 5 етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням (у се­редньому 4,2±0,1 перев'язок). У I групі хворих проводилося від 12 до 26 етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням (у середньому 17,7±1,0 перев'язок). У 8,8% поранених I—ї групи після остаточного закриття дефектів м'яких тканин роз­винулися гнійні ускладнення, які потребували повторних хірургічних втручань.

Висновки

Використання VACасоційованої терапії в комбінації з ультразвуковою кавітацією вогнепальних поранень кінцівок зі значним дефектом м'яких тканин дозволяє скоротити тривалість підготовки рани до її закриття або аутопластики у 1,7 разів, зменшити строки бактеріального очищення рани у 3,3 рази та скоротити кількість етапних хірургічних обробок під загальним знеболенням у 4,2 рази. Зни­зити термін госпіталізації при застосуванні ВАК—терапії та УЗ—кавітації на 7,3 ± 3,2 діб.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

milnyanka   Ботанічна характеристика мильнянки Мильнянка являє собою трав’яниста рослина у...
валеріана-лікарськаДія: Серцево-судинні, знижує кров'яний тиск, заспокійливу, снодійну, знеболююче, протиспазматичний,...
буряк-звичайнаДія: сечогінний, проносний, протизапальну, знеболюючу, котре знижує кров'яний тиск, застосовується при...