Достовірний факт

Під час сну людина спалює більше калорій, чим під час перегляду телевізора.

РЕГІОНАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ ДЛЯ ВОЄННОЇ ХІРУРГІЇ

Горобчук С. І., Скуратівський Ю. Є., Фесенко В. С.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Великі й навіть локальні війни впливали не лише на хірургію, а й на анестезію. Перша світова війна, під час якої існували лише громіздкі наркозні апарати Бойля, сприяла поширенню блокад периферичних нервів і винайденню нових доступів до нервів і нервових сплетень [P. Babitzki, 1917; L. Bazy, 1917]. Під час другої світової війни, завдяки винайденню оксфордського випарника, загальна анестезія була до­ступною вже поблизу лінії фронту. Але у війнах Ххі століття (Афганістан, Ірак), че­рез ранню евакуацію поранених, зросло раннє застосування блокад периферичних нервів, оскільки "обстановка евакуаційного літака — переповненого, шумного, тряського, погано освітленого, з обмеженими можливостями моніторингу — лише збільшує труднощі знеболювання самими опіоїдами" [C. C. Buckenmaier, L .Bleckner, 2008]. Нейраксіальні методи знеболювання також довели свої переваги [A. B. Holleyetal., 2014], але притаманні їм ризики [Г. П. Хитрий і співавт., 2011] роблять їх небез­печними на етапах евакуації. Блокади ж периферичних нервів, особливо — з периневральною катетеризацією, уможливлюють тривале адекватне знеболювання, від мобільного госпіталю, до віддалених клінік, куди можуть транспортувати поране­них [C. C. Buckenmaieretal., 2005].

Мета дослідження — аналіз застосування регіональної анестезії за 4 роки.

Ми вивчили звіти анестезіологічної служби нашої клініки за 2011—2014 роки.

У нашій клініці регіональне знеболювання останніми роками застосовувалось доволі широко, зокрема, епідуральна анестезія у 2011 р. — 612 разів (19% від загаль­ного числа анестезій), у 2012 р. — 241 (7,9%), у 2013 р. — 273 (8,4%), у 2014 р. — 480 (12%), спінальна анестезія у 2011 р. — 30 (0,9%), у 2012 р. — 36 (1,2%), у 2013 р. — 29 (0,9%), у 2014 р. — 24 (0,6%). Але частка блокад периферичних нервів не перевищу­вала 2,4%. Так, у 2011 р. виконано 78 периферичних блокад (2,4% від загального чис­ла анестезій), у 2012 р. — 41 (1,3%), у 2013 р. — 60 (1,9%), у 2014 р. — 79 (2,0%). При цьому блокади периферичних нервів виконуються за парестезією, що не сприяє їх надійності та безпечності, а також не дозволяє застосовувати потужну премедикацію. Це потребує стоїцизму пацієнта, що рідко буває можливим на тлі посттрав­матичного стрес—синдрому.

Така ситуація пояснюється відсутністю сучасної апаратури (електричних стиму­ляторів нервів і ультразвукових сканерів), яка різко підвищує надійність, ефек­тивність і безпечність блокад і все ширше застосовується у воєнній хірургії. Причо­му, якщо ультразвукові сканери є дорогими, електричний стимулятор нервів коштує приблизно 1000 євро, а витратні матеріали (ізольовані голки) також є доволі деше­вими.

Придбання сучасної техніки, наявної на ринку України, може значно підвищити якість медичної допомоги пораненим.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...