Достовірний факт

Нейрони продовжують рости протягом усього життя людини

СУЧАСНІ ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ КІНЦІВОК

Бур'янов О. А., Савка І. С., Ярмолюк Ю. О., Цівина С. А., Беспаленко А. А., Вакулич М. В.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Головний військовий медичний клінічний центр МО України, Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу ЗС України

Поранення кінцівок в умовах бойових дій сьогодення становлять 53—70% від за­гальної кількості бойових травм, з яких 35—40% становлять поранення з наявністю переломів кісток. За даними Державного департаменту МО України, частка пора­нень кінцівок за час проведення антитерористичної операції (надалі АТО) стано­вить 62,6%, з них поранення верхніх кінцівок становлять 35,7% та нижніх кінцівок — 64,3%. У 27—32% випадків поранень кінцівок, переломи кісток кінцівок супровод­жуються ушкодженнями магістральних судин та нервів.

Мета. Покращення результатів лікування пацієнтів з вогнепальними поранення­ми кінцівок за допомогою впровадження сучасних методів хірургічної обробки ран.

Проаналізовано результати лікування 368 поранених з вогнепальними поранен­нями кінцівок, які проходили етапне лікування в медичних закладах І—го ешелону (центральні районні лікарні МОЗ та мобільні госпіталі МОУ), військово—медично­му клінічному центрі Північного регіону (ВМКЦ ПнР), Головному військово—ме­дичному клінічному центрі (ГВМКЦ) та військово—медичному клінічному центрі професійної патології особового складу ЗС України за період з березня 2014 по бе­резень 2015 р. Пацієнтам була запропонована наступна хірургічна тактика: по­вноцінна первинна хірургічна обробка (рани не зашивали, іноді накладали провізорні шви); якщо рана була зашитою — шви розпускалися; етапні повторні хірургічні обробки виконували із застосуванням ультразвукового кавітатора "Яопоса" фірми "Soring" та апаратів вакуумної терапії "ActiVAC". Для оцінки ефек­тивності очищення ран та запобіганню інфекційних ускладнень проводився кон­троль бактеріологічного вмісту рани. За даними ГВМКЦ 97,3% усієї флори, що була виявлена у ранах при первинній та повторній хірургічних обробках займали S. aureus, S. epidermidis, S. pyogenes, E. fecalis, S. pyogenes, P. aeroginosa, E. coli, enterobac. spp. Середня кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) — 106.

Ефективність хірургічного лікування вогнепальних ран контролювалась за раху­нок бактеріального посіву. За даними ГВМКЦ, результати хірургічного лікування оцінювалась тричі — одразу при поступленні пацієнта, після проведеної повторної хірургічної обробки та у динаміці (через 3—5 діб). Найкращим результатом очи­щення рани був відмічений при комбінованому використанні адекватної ПХО (з розчином "Декасан"), системи actiV. A. С. та ультразвукової кавітації — до 102

Висновки

Дані клініко—лабораторного обстеження поряд з іншими інструментальними методами дослідження дають можливість прогнозувати розвиток ускладнень при лікуванні постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок.

Проведення повноцінної хірургічної обробки вогнепальної рани у комбінації з системою actiV. A. С., ультразвуковою кавітацією дає можливість зменшити мікроб­ну контамінацію, запобігти інфекційним ускладненням та прискорити час загоєння рани.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...