Показати  
Органозберізаючи оперативні втручання при метастазах в легені у дітей з використанням високочастотного електрозварювання
Оцінка лікування гнійних ран у дітей з урахуванням здатності мікроорганізмів до формування біоплівок
Оцінка результатів лікування вродженої гідронефротичної трансформації нирок у дітей раннього віку
Прогнозування результатів та оптимізація тактики лікування гострого неспецифічного мезаденіту у дітей
Роль академіка О. О. Шалімова в розвитку ендокринної хірургії України
Малоінвазивна хірургія захворювань щитоподібної залози, показання та ефективність лазерної інтерстиціальної термодеструкції вузлових форм зобу
Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням апарату ligasure
Доцільність виконання експрес–гістологічних досліджень вузлових утворень щитовидної залози залежно від різних висновків тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії
Гетерогенность патогенетических механизмов и тактика лечения тимусзависимой и тимуснезависимой миастении
Застосування дистанційних доступів при хірургічному лікуванні доброякісних утворень грудної залози
Оцінка ефективності тимектомії у пацієнтів на генералізовану міастенію
Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та методи лікування
Досвід конвенційного та малоінвазійного хірургічного лікування хворих на первинний гіперпаратиреоз
Адренокортикальний рак: хірургічні тренди та аналіз безпосередніх результатів лікування в одному центрі
Оптимальный доступ при левосторонней лапароскопической адреналэктомии
Візуальний нейромоніторинг у тиреоїдній хірургії
Молекулярно–біологічні та генетичні маркери агресивності високодиференційованого раку щитоподібної залози
Віддалені метастази в легені при диференційованому раку щитоподібної залози у пацієнтів молодого віку
Комплексне лікування хворих на місцево–розповсюджений високодиференційований рак щитоподібної залози
Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики