Достовірний факт

Довжина всіх кровоносних судин людину майже 100000 км.

КЛАС VIII: ХВОРОБИ ВУХА Й СОСЦЕВИДНОГО ВІДРОСТКА (H60-H95)

Виключене:
хвороби ендокринної системи, розладу харчування й порушення обміну речовин (E00-E90)
уроджені аномалії, деформації й хромосомні порушення (Q00-Q99)
деякі інфекційні й паразитарні хвороби (A00-B99)
новотвору (C00-D48)
ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду (O00-O99)
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (P00-P96)
симптоми, ознаки й відхилення від норми, виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках (R00-R99)
травми, отруєння й деякі інші наслідки впливу зовнішніх причин (S00-T98)

ХВОРОБИ ЗОВНІШНЬОГО ВУХА (H60-H62)
H60 Зовнішній отит
H60.0 Абсцес зовнішнього вуха
H60.1 Целлюлит зовнішнього вуха
H60.2 Злоякісний зовнішній отит
H60.3 Інші інфекційні зовнішні отити
H60.4 Холестеатома зовнішнього вуха
H60.5 Гострий зовнішній отит неінфекційний
H60.8 Інші зовнішні отити
H60.9 Зовнішній отит неуточнений
H61 Інші хвороби зовнішнього вуха
H61.0 Перихондрит зовнішнього вуха
H61.1 Неінфекційні хвороби вушної раковини
Виключене: деформація вушної раковини, викликана травмою й наступним перихондритом (M95.1)
H61.2 Сірчана пробка
H61.3 Придбаний стеноз зовнішнього слухового каналу
H61.8 Інші уточнені хвороби зовнішнього юшка
H61.9 Хвороба зовнішнього вуха неуточнена
H62* Поразки зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках
H62.0* Зовнішній отит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H62.1* Зовнішній отит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H62.2* Зовнішній отит при мікозах
H62.3* Зовнішній отит при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H62.4* Зовнішній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
H62.8* Інші поразки зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках

ХВОРОБИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА Й СОСЦЕВИДНОГО ВІДРОСТКА (H65-H75)
H65 Негнійний середній отит
Включене: з мирингитом
H65.0 Гострий середній серозний отит
H65.1 Інші гострі негнійні середні отити
Виключено:
отит у результаті баротравми (T70.0)
отит середній (гострий) БДУ (H66.9)
H65.2 Хронічний серозний середній отит
H65.3 Хронічний слизуватий середній отит
Виключене: адгезивная хвороба середнього вуха (H74.1)
H65.4 Інші хронічні негнійні середні отити
H65.9 Негнійний середній отит неуточнений
H66 Гнійний і неуточнений середній отит
Включене: з мирингитом
H66.0 Гострий гнійний середній отит
H66.1 Хронічний туботимпанальный гнійний середній отит
H66.2 Хронічний эпитимпано-антральный гнійний середній отит
H66.3 Інші хронічні гнійні середні отити
H66.4 Гнійний середній отит неуточнений
H66.9 Середній отит неуточнений
H67* Середній отит при хворобах, класифікованих в інших рубриках
H67.0* Середній отит при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H67.1* Середній отит при вірусних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H67.8* Середній отит при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках
H68 Запалення й закупорка слуховой [євстахієвої] труби
H68.0 Запалення слуховой [євстахієвої] труби
H68.1 Закупорка слуховой [євстахієвої] труби
H69 Інші хвороби слуховой [євстахієвої] труби
H69.0 Зяюча слуховая [євстахієва] труба
H69.8 Інші уточнені хвороби слуховой [євстахієвої] труби
H69.9 Хвороба слуховой [євстахієвій] труби неуточнена
H70 Мастоидит і родинні стани
H70.0 Гострий мастоидит
H70.1 Хронічний мастоидит
H70.2 Петрозит
H70.8 Інші мастоидиты й родинні стани
H70.9 Мастоидит неуточнений
H71 Холестеатома середнього вуха
Виключене:
рецидивирующая холестеатома після мастоидэктомии (H95.0)
холестеатома зовнішнього вуха (H60.4)
H72 Перфорація барабанної перетинки
Включене: перфорація барабанної перетинки:
- послевоспалительная
- стійка посттравматична
Виключене: травматичний розрив барабанної перетинки (S09.2)
H72.0 Центральна перфорація барабанної перетинки
H72.1 Перфорація барабанної перетинки в області аттика
H72.2 Інші крайові перфорації барабанної перетинки
H72.8 Інші перфорації барабанної перетинки
H72.9 Перфорація барабанної перетинки неуточнена
H73 Інші хвороби барабанної перетинки
H73.0 Гострий мирингит
Виключене: із середнім отитом (H65-H66)
H73.1 Хронічний мирингит
Виключене: із середнім отитом (H65-H66)
H73.8 Інші уточнені хвороби барабанної перетинки
H73.9 Хвороба барабанної перетинки неуточнена
H74 Інші хвороби середнього вуха й сосцевидного відростка
H74.0 Тимпаносклероз
H74.1 Адгезивная хвороба середнього вуха
Виключене: "клейке" вухо (H65.3)
H74.2 Розрив і дислокація слуховых кісточок
H74.3 Інші придбані дефекти слуховых кісточок
H74.4 Поліп середнього вуха
H74.8 Інші уточнені хвороби середнього вуха й сосцевидного відростка
H74.9 Хвороба середнього вуха й сосцевидного відростка неуточнена
H75* Інші поразки середнього вуха й сосцевидного відростка при хворобах, класифікованих в інших рубриках
H75.0* Мастоидит при інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H75.8* Інші уточнені хвороби середнього вуха й сосцевидного відростка при хворобах, класифікованих в інших рубриках

ХВОРОБИ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА (H80-H83)
H80 Отосклероз
Включене: отоспонгиоз
H80.0 Отосклероз, що утягує овальне вікно, необлитерирующий
H80.1 Отосклероз, що утягує овальне вікно, облитерирующий
H80.2 Кохлеарный отосклероз
H80.8 Інші форми отосклерозу
H80.9 Отосклероз неуточнений
H81 Порушення вестибулярної функції
Виключене: запаморочення:
- БДУ (R42)
- епідемічне (A88.1)
H81.0 Хвороба Меньера
H81.1 Доброякісне параксизмальное запаморочення
H81.2 Вестибулярний нейронит
H81.3 Інші периферичні запаморочення
H81.4 Запаморочення центрального походження
H81.8 Інші порушення вестибулярної функції
H81.9 Порушення вестибулярної функції неуточнене
H82* Вестибулярні синдроми при хворобах, класифікованих в інших рубриках
H83 Інші хвороби внутрішнього вуха
H83.0 Лабіринтит
H83.1 Лабіринтова фістула
H83.2 Лабіринтова дисфункция
H83.3 Шумові ефекти внутрішнього вуха
H83.8 Інші уточнені хвороби внутрішнього вуха
H83.9 Хвороба внутрішнього вуха неуточнена

ІНШІ ХВОРОБИ ЮШКА (H90-H95)
H90 Кондуктивная й нейросенсорная втрата слуху
Включене: уроджена глухота
Виключено:
глухота БДУ (H91.9)
мутаційна глухота НКД (H91.3)
втрата слуху:
- БДУ (H91.9)
- раптова (идиопатическая) (H91.2)
- викликана шумом (H83.3)
- ототоксическая (H91.0)
H90.0 Кондуктивная втрата слуху двостороння
H90.1 Кондуктивная втрата слуху однобічна з нормальним слухом на протилежному вусі
H90.2 Кондуктивная втрата слуху неуточнена
H90.3 Нейросенсорная втрата слуху двостороння
H90.4 Нейросенсорная втрата слуху однобічна з нормальним слухом на протилежному юшці
H90.5 Нейросенсорная втрата слуху неуточнена
H90.6 Змішана кондуктивная й нейросенсорная приглухуватість двостороння
H90.7 Змішана кондуктивная й нейросенсорная приглухуватість однобічна, з нормальним слухом на протилежному вусі
H90.8 Змішана кондуктивная й нейросенсорная приглухуватість неуточнена
H91 Інша втрата слуху
Виключене:
аномалії слухового сприйняття (H93.2)
втрати слуху, класифіковані в рубриці H90.-
минуща ішемічна глухота (H93.0)
психогенна глухота (F44.6)
сірчана пробка (H61.2)
втрата слуху, викликана шумом (H83.3)
H91.0 Ототоксическая втрата слуху
При необхідності ідентифікувати токсичний агент використовують додатковий код зовнішніх причин (клас XX).
H91.1 Пресбиакузис
H91.2 Раптова идиопатическая втрата слуху
H91.3 Мутаційна глухота, не класифікована в інших рубриках
H91.8 Інші уточнені втрати слуху
H91.9 Втрата слуху неуточнена
H92 Оталгия й виділення з вуха
H92.0 Оталгия
H92.1 Оторея
Виключене: витікання спинномозкової рідини через вухо (G96.0)
H92.2 Кровотеча з вуха
Виключене: травматичне кровотеча (кодується по типу травми)
H93 Інші хвороби вуха, не класифіковані в інших рубриках
H93.0 Дегенеративні й судинні хвороби вуха
Виключене: пресбиакузис (H91.1)
H93.1 Шум у вухах (суб'єктивний)
H93.2 Інші аномалії слухового сприйняття
Виключене: слуховые галюцинації (R44.0)
H93.3 Хвороби слухового нерва
H93.8 Інші уточнені хвороби вуха
H93.9 Хвороба вуха неуточнена
H94* Інші поразки вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках
H94.0* Кохлеарный неврит при інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках
H94.8* Інші уточнені поразки вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках
H95 Поразки вуха й сосцевидного відростка після медичних процедур, не класифіковані в інших рубриках
H95.0 Рецидивирующая холестеатома порожнини після мастоидэктомии
H95.1 Інші поразки після мастоидэктомии
H95.8 Інші поразки вуха й сосцевидного відростка після медичних процедур
H95.9 Поразка вуха й сосцевидного відростка після медичних процедур неуточнене