Достовірний факт

Жіноча шкіра в 10 разів чутливіша, ніж чоловіча

КЛАС II: НОВОТВОРЕННЯ (C00-D48)

ПРИМІТКИ:
1. Рубрики C76-C80 включають злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ з не- точно позначеною первинною локалізацією або ті, які визначені як "диссеминированные", "неуважні" або "розповсюджені", без вказівок на первинну локалізацію. В обох випадках первинна локали- зация розглядається як невідома.
2. Якщо необхідно уточнити функціональну активність, асоціюю- щуюся з тим або іншим новотвором, можна використовувати додатковий код із класу IV.
3. Для бажаючих ідентифікувати гістологічний тип новообразова- ния в третій частині даного видання наведена кодована номенкла- тура морфології новотворів.
4. Необхідно звернути увагу на особливе використання в цьому класі подрубрики зі знаком .8 (див. примітка 5). Там, де необхо- димо виділити подрубрику для групи "інші", звичайно використовують, подрубрику .7.5.
Новотвір, який захоплює дві або більш суміжні лока- лизации усередині тризначної рубрики й місце виникнення якого не може бути визначене, слід класифікувати подрубрикой із чіт- вертым знаком .8, якщо така комбінація спеціально не індексується в інших рубриках.
Поняття "поразка, що виходить за межі однієї й більш вышеуказан- ных локализаций" має на увазі, що залучені області є суміжними (одна продовжує іншу).
6. Злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ ектопічної тканини випливає коди- ровать відповідно до згаданої локалізації.
7. При кодуванні новотворів на додаток до їхньої локалізації слід ураховувати морфологію й характер плину захворювання й насамперед необхідно звернутися до Алфавітного покажчика для морфологи- ческого опису.

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ (C00-C97)

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ГУБИ, ПОРОЖНИНИ РОТА Й КОВТКИ (C00-C14)

C00 Злоякісний новотвір губи
Виключений: шкіри губи (C43.0, C44.0)
C00.0 Зовнішньої поверхні верхньої губи
C00.1 Зовнішньої поверхні нижньої губи
C00.2 Зовнішньої поверхні губи неуточненої
C00.3 Внутрішньої поверхні верхньої губи
C00.4 Внутрішньої поверхні нижньої губи
C00.5 Внутрішньої поверхні губи неуточненої
C00.6 Спайки губи
C00.8 Поразка, що виходить за межі однієї й більш вышеуказан- ных локализаций губи
C00.9 Губи неуточненої частини
C01 Злоякісний новотвір підстави мови
C02 Злоякісний новотвір інших і неуточнених частин мови
C02.0 Спинки мови
Виключене: верхньої поверхні підстави мови (C01)
C02.1 Бічної поверхні мови
C02.2 Нижньої поверхні мови
C02.3 Передніх 2/3 мови неуточненої частини
C02.4 Язичної мигдалини
Виключене: мигдалини БДУ (C09.9)
C02.8 Поразка мови, що виходить за межі однієї й більш вышеу- казанных локализаций
C02.9 Мови неуточненої частини
C03 Злоякісний новотвір ясен
Включений:
слизуватої оболонки альвеолярної поверхні (гребеня) gingiva Виключене: злоякісні одонтогенные новотвору (C41.0-C41.1)
C03.0 Десни верхньої щелепи
C03.1 Десни нижньої щелепи
C03.9 Десни неуточненої
C04 Злоякісний новотвір дна порожнини рота
C04.0 Передньої частини дна порожнини рота
C04.1 Бічної частини дна порожнини рота
C04.8 Поразка дна порожнини рота, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C04.9 Дна порожнини рота неуточнене
C05 Злоякісний новотвір неба
C05.0 Твердого неба
C05.1 М'якого неба
Виключене: носоглоткової поверхні м'якого неба (C11.3)
C05.2 Язичка
C05.8 Поразка неба, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C05.9 Неба неуточнене
C06 Злоякісний новотвір інших і неуточнених відділів рота
C06.0 Слизуватої оболонки щоки
C06.1 Передодня рота
C06.2 Ретромолярной області
C06.8 Поразка рота, що виходить за межі однієї й більш вышеука- занных локализаций
C06.9 Рота неуточнене
C07 Злоякісний новотвір привушної слинної залози
C08 Злоякісний новотвір інших і неуточнених більших слинних залоз
Виключене:
злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ малих слинних залоз БДУ (C06.9)
злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ уточнених малих слинних залоз, які класифікуються відповідно до їхньої анатомічної локалізації
привушної слинної залози (C07)
C08.0 Поднижнечелюстной залози
C08.1 Під'язичної залози
C08.8 Поразка більших слинних залоз, що виходить за межі од- ний і більш вищевказаних локализаций
C08.9 Великої слинної залози неуточненої
C09 Злоякісний новотвір мигдалини
Виключений:
глоткової мигдалини (C11.1)
язичної мигдалини (C02.4)
C09.0 Миндаликовой ямочки
C09.1 Дужки піднебінної мигдалини (передньої) (задньої)
C09.8 Поразка мигдалини, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C09.9 Мигдалини неуточненої
C10 Злоякісний новотвір ротоглотки
Виключене: мигдалини (C09.-)
C10.0 Ямки надгортанника
C10.1 Передньої поверхні надгортанника
Виключене: надгортанника (ділянки над під'язичною кісткою)
БДУ (C32.1)
C10.2 Бічної стінки ротоглотки
C10.3 Задньої стінки ротоглотки
C10.4 Зябрових щілин
C10.8 Поразка ротоглотки, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C10.9 Ротоглотки неуточнене
C11 Злоякісний новотвір носоглотки
C11.0 Верхньої стінки носоглотки
C11.1 Задньої стінки носоглотки
C11.2 Бічної стінки носоглотки
C11.3 Передньої стінки носоглотки
C11.8 Поразка носоглотки, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C11.9 Носоглотки неуточнене
C12 Злоякісний новотвір грушоподібного синуса
C13 Злоякісний новотвір нижньої частини ковтки [гортаноглотки]
Виключене: грушоподібного синуса (C12)
C13.0 Заперснеподібної області
C13.1 Черпалонадгортанной складки нижньої частини ковтки [гортаноглотки]
Виключене: черпалонадгортанной складки гортанної частини (C32.1)
C13.2 Задньої стінки нижньої частини ковтки [гортаноглотки]
C13.8 Поразка нижньої частини ковтки [гортаноглотки], що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C13.9 Нижньої частини глотки [гортаноглотки] неуточнене
C14 Злоякісний новотвір інших і неточно позначених локализаций губи, порожнини рота й ковтки
Виключене: порожнини рота БДУ (C06.9)
C14.0 Ковтки неуточнене
C14.2 Глоткового кільця Вальдейера
C14.8 Поразка губи, порожнини рота й ковтки, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (C15-C26)

C15 Злоякісний новотвір стравоходу
Примітка: пропонуються дві альтернативні субклассификации:
.0-.2 по анатомічному опису
.3-.5 по третинах органа
C15.0 Шийного відділу стравоходу
C15.1 Грудного відділу стравоходу
C15.2 Абдомінального відділу стравоходу
C15.3 Верхньої третини стравоходу
C15.4 Середньої третини стравоходу
C15.5 Нижньої третини стравоходу
C15.8 Поразка стравоходу, що виходить за межі однієї й більш ви- шеуказанных локализаций
C15.9 Стравоходу неуточнене
C16 Злоякісний новотвір шлунка
C16.0 Кардії
C16.1 Дна шлунка
C16.2 Тіла шлунка
C16.3 Передодня воротаря
C16.4 Воротаря
C16.5 Малої кривизни шлунка неуточненої частини
C16.6 Великої кривизни шлунка неуточненої частини
C16.8 Поразка шлунка, що виходить за межі однієї й більш ви- шеуказанных локализаций
C16.9 Шлунка неуточненої локалізації
C17 Злоякісний новотвір тонкого кишечнику
C17.0 Дванадцятипалої кишки
C17.1 Худої кишки
C17.2 Подвздошной кишки
Виключене: илеоцекального клапана (C18.0)
C17.3 Дивертикулу Меккеля
C17.8 Поразка тонкого кишечнику, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C17.9 Тонкого кишечнику неуточненої локалізації
C18 Злоякісний новотвір ободочной кишки
C18.0 Сліпої кишки
C18.1 Червоподібного відростка [апендикса]
C18.2 Висхідної ободочной кишки
C18.3 Печіночного вигину
C18.4 Поперечної ободочной кишки
C18.5 Селезінкового вигину
C18.6 Спадної ободочной кишки
C18.7 Сигмовидной кишки
Виключене: ректосигмоидного з'єднання (C19)
C18.8 Поразка ободочной кишки, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C18.9 Ободочной кишки неуточненої локалізації
C19 Злоякісний новотвір ректосигмоидного з'єднання
C20 Злоякісний новотвір прямої кишки
C21 Злоякісний новотвір заднього проходу [ануса] і аналь- ного каналу
C21.0 Заднього проходу неуточненої локалізації
Виключене:
анального відділу:
- шкіри (C43.5, C44.5)
- краю (C43.5, C44.5)
шкіри перианальной області (C43.5, C44.5)
C21.1 Анального каналу
C21.2 Клоакогенной зони
C21.8 Поразка прямої кишки, заднього проходу [ануса] і анально- го каналу, що виходить за межі однієї й більш вышеуказан- ных локализаций
C22 Злоякісний новотвір печінки й внутрішнпечіночних желч- ных проток
Виключене:
вторинний злоякісний новотвір печінки (C78.7)
жовчних шляхів БДУ (C24.9)
C22.0 Печеночноклеточный рак
C22.1 Рак внутрішнпечіночної жовчної протоки
C22.2 Гепатобластома
C22.3 Ангиосаркома печінки
C22.4 Інші саркоми печінки
C22.7 Інші уточнені раки печінки
C22.9 Злоякісний новотвір печінки неуточнений
C23 Злоякісний новотвір жовчного міхура
C24 Злоякісний новотвір інших і неуточнених частин желчевыводящих шляхів
Виключене: внутрішнпечіночної жовчної протоки (C22.1)
C24.0 Внепеченочного жовчної протоки
C24.1 Ампули фатерова сосочка
C24.8 Поразка жовчних шляхів, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C24.9 Жовчних шляхів неуточнене
C25 Злоякісний новотвір підшлункової залози
C25.0 Голівки підшлункової залози
C25.1 Тіла підшлункової залози
C25.2 Хвоста підшлункової залози
C25.3 Протоки підшлункової залози
C25.4 Островковых кліток підшлункової залози
C25.7 Інших частин підшлункової залози
C25.8 Поразка підшлункової залози, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C25.9 Підшлункової залози неуточнене
C26 Злоякісний новотвір інших і неточно позначених органів травлення
Виключене: очеревини й заочеревинного простору (C48.-)
C26.0 Кишкового тракту неуточненої частини
C26.1 Селезінки
Виключене:
хвороба Ходжкина (C81.-)
неходжкинская лімфома (C82-C85)
C26.8 Поразка органів травлення, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
Виключене: кардіально-стравохідного з'єднання (C16.0)
C26.9 Неточно позначені локалізації в межах травної системи

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ПОДИХУ Й ГРУДНОЇ КЛІТКИ (C30-C39)

Включене: середнього вуха
Виключене: мезотелиома (C45.-)
C30 Злоякісний новотвір порожнини носа й середнього вуха
C30.0 Порожнини носа
Виключене:
заднього краю носової перегородки й хоан (C11.3)
шкіри носа (C43.3, C44.3)
костей носа (C41.0)
носа БДУ (C76.0)
нюхової цибулини (C72.2)
C30.1 Середнього вуха
Виключене:
шкіри (зовнішнього) юшка (C43.2, C44.2)
костей вуха (проходу) (C41.0)
слухового проходу (зовнішнього) (C43.2, C44.2)
хряща вуха (C49.0)
C31 Злоякісний новотвір придаткових пазух
C31.0 Верхньощелепної пазухи
C31.1 Ґратчастої пазухи
C31.2 Лобової пазухи
C31.3 Клиноподібної пазухи
C31.8 Поразка придаткових пазух, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C31.9 Придаткової пазухи неуточнене
C32 Злоякісний новотвір гортані
C32.0 Властиво голосового апарата
C32.1 Над властиво голосовим апаратом
Виключене:
передньої поверхні надгортанника (C10.1)
черпалонадгортанной складки:
- БДУ (C13.1)
- крайової зони (C13.1)
- нижнеглоточной частини (C13.1)
C32.2 Під властиво голосовим апаратом
C32.3 Хрящів гортані
C32.8 Поразка гортані, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C32.9 Гортані неуточнене
C33 Злоякісний новотвір трахеї
C34 Злоякісний новотвір бронхів і легені
C34.0 Головних бронхів
C34.1 Верхньої частки бронхів або легені
C34.2 Середньої частки бронхів або легені
C34.3 Нижньої частки бронхів або легені
C34.8 Поразка бронхів або легені, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C34.9 Бронхів або легені неуточненої локалізації
C37 Злоякісний новотвір вилочковой залози [тимуса]
C38 Злоякісний новотвір серця, средостения й плеври Виключене: мезотелиома (C45.-)
C38.0 Серця
Виключене: великих посудин (C49.3)
C38.1 Переднього средостения
C38.2 Заднього средостения
C38.3 Средостения неуточненої частини
C38.4 Плеври
C38.8 Поразка серця, средостения й плеври, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций C39 Злоякісний новотвір інших і неточно позначених локализаций органів подиху й внутрішнгрудних органів
Виключене:
грудної клітки БДУ (C76.1)
интраторакальное БДУ (C76.1)
C39.0 Верхніх дихальних шляхів неуточненої частини
C39.8 Поразка органів подиху й внутрішнгрудних органів, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C39.9 Неточно позначених локализаций у межах органів подиху

ЗЛОЯКІСНИЙ НОВОУТВОРЕННЯ КОСТЕЙ І СУГЛОБНИХ ХРЯЩІВ (C40-C41)

Виключене:
кісткового мозку БДУ (C96.7)
синовіальної оболонки (C49.-)
C40 Злоякісний новотвір костей і суглобних хрящів конеч- ностей
C40.0 Лопатки й довгих костей верхньої кінцівки
C40.1 Коротких костей верхньої кінцівки
C40.2 Довгих костей нижньої кінцівки
C40.3 Коротких костей нижньої кінцівки
C40.8 Поразка костей і суглобних хрящів кінцівок, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C40.9 Костей і суглобних хрящів кінцівки неуточненої локалізації
C41 Злоякісне новотвір костей і суглобних хрящів інших і неуточнених локализаций
Виключене:
костей кінцівок (C40.-)
хрящів:
- гортані (C32.3)
- кінцівок (C40.-)
- носа (C30.0)
- юшка (C49.0)
C41.0 Костей черепа й особи
Виключена:
карцинома будь-якого типу, крім внутрішнкісткової або одонтогенной:
- верхньої щелепи (C03.0)
- верхньощелепної пазухи (C31.0)
щелепи (нижньої) кісткової частини (C41.1)
C41.1 Нижньої щелепи
Виключене:
верхньої щелепи кісткової частини (C41.0)
карцинома будь-якого типу, крім внутрішнкісткової або одонтогенной:
- щелепи БДУ (C03.9)
- нижньої (C03.1)
C41.2 Хребетного стовпа
Виключене: хрестця й куприка (C41.4)
C41.3 Ребер, грудини й ключиці
C41.4 Костей таза, хрестця й куприка
C41.8 Поразка костей і суглобних хрящів, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C41.9 Костей і суглобних хрящів неуточнене

МЕЛАНОМА Й ІНШІ ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ШКІРИ (C43-C44)

C43 Злоякісна меланома шкіри
Включене: морфологічні коди M872-M879 з кодом характеру новотвору /3
Виключене: злоякісна меланома шкіри полових органів (C51-C52, C60.-, C63.-)
C43.0 Злоякісна меланома губи
Виключене: червоної облямівки губи (C00.0-C00.2)
C43.1 Злоякісна меланома століття, включаючи спайку вік
C43.2 Злоякісна меланома вуха й зовнішнього слухового проходу
C43.3 Злоякісна меланома інших і неуточнених частин особи
C43.4 Злоякісна меланома волосистої частини голови й шиї
C43.5 Злоякісна меланома тулуба
Виключене: заднього проходу [ануса] БДУ (C21.0)
C43.6 Злоякісна меланома верхньої кінцівки, включаючи область плечового суглоба
C43.7 Злоякісна меланома нижньої кінцівки, включаючи область тазостегнового суглоба
C43.8 Злоякісна меланома шкіри, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C43.9 Злоякісна меланома шкіри неуточнена
C44 Інші злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ шкіри
Включене: злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ:
- потових залоз
- сальних залоз
Виключене:
злоякісна меланома шкіри (C43.-)
шкіри полових органів (C51-C52, C60.-, C63.-)
саркома Капоши (C46.-)
C44.0 Шкіри губи
Виключене: злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ губи (C00.-)
C44.1 Шкіри століття, включаючи спайку вік
Виключене: сполучної тканини століття (C49.0)
C44.2 Шкіри вуха й зовнішнього слухового проходу
Виключене: сполучної тканини юшка (C49.0)
C44.3 Шкіри інших і неуточнених частин особи
C44.4 Шкіри волосистої частини голови й шиї
C44.5 Шкіри тулубам Виключене: заднього проходу [ануса] БДУ (C21.0)
C44.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
C44.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову область
C44.8 Поразки шкіри, що виходять за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C44.9 Злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ шкіри неуточненої області

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ МЕЗОТЕЛИАЛЬНОЙ І М'ЯКИХ ТКАНИН (C45-C49)

C45 Мезотелиома
Включене: морфологічний код M905 з кодом характеру новотвору /3
C45.0 Мезотелиома плеври
Виключене: інші злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ плеври (C38.4)
C45.1 Мезотелиома очеревини
Виключене: інші злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ очеревини (C48.-)
C45.2 Мезотелиома перикарда
Виключене: інші злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ перикарда (C38.0)
C45.7 Мезотелиома інших локализаций
C45.9 Мезотелиома неуточнена
C46 Саркома Капоши
Включене: морфологічний код M9140 з кодом характеру новотвору /3
C46.0 Саркома Капоши шкіри
C46.1 Саркома Капоши м'яких тканин
C46.2 Саркома Капоши неба
C46.3 Саркома Капоши лімфатичних вузлів
C46.7 Саркома Капоши інших локализаций
C46.8 Саркома Капоши множинних органів
C46.9 Саркома Капоши неуточненої локалізації
C47 Злоякісний новотвір периферичних нервів і вегетативної нервової системи
Включене: симпатичних і парасимпатических нервів і гангліїв
C47.0 Периферичних нервів голови, особи й шиї
Виключене: периферичних нервів очниці (C69.6)
C47.1 Периферичних нервів верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
C47.2 Периферичних нервів нижньої кінцівки, включаючи тазобед- ренную область
C47.3 Периферичних нервів грудної клітки
C47.4 Периферичних нервів живота
C47.5 Периферичних нервів таза
C47.6 Периферичних нервів тулуба неуточнене
C47.8 Поразка периферичних нервів і вегетативної нервової системи, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C47.9 Периферичних нервів і вегетативної нервової системи неуточненої локалізації
C48 Злоякісний новотвір заочеревинного простору й очеревини
Виключене:
мезотелиома (C45.-)
саркома Капоши (C46.1)
C48.0 Заочеревинного простору
C48.1 Уточнених частин очеревини
C48.2 Очеревини неуточненої частини
C48.8 Поразка заочеревинного простору й очеревини, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C49 Злоякісний новотвір інших типів сполучної й м'яких тканин
Включене:
жирової тканини
кровоносної посудини
лімфатичної посудини
м'яза
зв'язування, крім маткової
синовіальної оболонки
суглобної сумки
сухожилля (сухожильної піхви)
фасції
хряща
Виключене:
очеревини (C48.-)
заочеревинного простору (C48.0)
мезотелиома (C45.-)
периферичних нервів і вегетативної нервової системи (C47.-)
саркома Капоши (C46.-)
сполучної тканини молочної залози (C50.-)
хряща:
- гортані (C32.3)
- носа (C30.0)
- суглобного (C40-C41)
C49.0 Сполучної й м'яких тканин голови, особи й шиї
Виключене: сполучної тканини очниці (C69.6)
C49.1 Сполучної й м'яких тканин верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
C49.2 Сполучної й м'яких тканин нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову область
C49.3 Сполучної й м'яких тканин грудної клітки
Виключене:
вилочковой залози [тимуса] (C37)
молочної залози (C50.-)
серця (C38.0)
средостения (C38.1-C38.3)
C49.4 Сполучної й м'яких тканин живота
C49.5 Сполучної й м'яких тканин таза
C49.6 Сполучної й м'яких тканин тулуба неуточненої локалізації
C49.8 Поразка сполучної й м'яких тканин, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C49.9 Сполучної й м'яких тканин неуточненої локалізації

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ (C50)

C50 Злоякісний новотвір молочної залози
Включене: сполучної тканини молочної залози
Виключене: шкіри молочної залози (C43.5, C44.5)
C50.0 Соска й ареоли
C50.1 Центральної частини молочної залози
C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочної залози
C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочної залози
C50.4 Верхненаружного квадранта молочної залози
C50.5 Нижненаружного квадранта молочної залози
C50.6 Пахвової задньої частини молочної залози
C50.8 Поразка молочної залози, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C50.9 Молочної залози неуточненої частини

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ПОЛОВИХ ОРГАНІВ (C51-C58)

Включене: шкіри жіночих полових органів
C51 Злоякісний новотвір вульвы
C51.0 Великої срамной губи
C51.1 Малої срамной губи
C51.2 Клітора
C51.8 Поразка вульвы, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C51.9 Вульвы неуточненої частини
C52 Злоякісний новотвір піхви
C53 Злоякісний новотвір шийки матки
C53.0 Внутрішньої частини
C53.1 Зовнішньої частини
C53.8 Поразка шийки матки, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C53.9 Шейки матки неуточненої частини
C54 Злоякісний новотвір тіла матки
C54.0 Перешийка матки
C54.1 Эндометрия
C54.2 Миометрия
C54.3 Дна матки
C54.8 Поразка тіла матки, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C54.9 Тіла матки неуточненої локалізації
C55 Злоякісний новотвір матки неуточненої локалізації
C56 Злоякісний новотвір яєчника
C57 Злоякісний новотвір інших і неуточнених жіночих полових органів
C57.0 Фаллопиевой труби
C57.1 Широкого зв'язування
C57.2 Круглого зв'язування
C57.3 Параметрия
C57.4 Придатків матки неуточнених
C57.7 Інших уточнених жіночих полових органів
C57.8 Поразка жіночих полових органів, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C57.9 Жіночих полових органів неуточненої локалізації
C58 Злоякісний новотвір плаценти
Виключений:
пузырный замет:
- БДУ (O01.9)
- злоякісний (D39.2)
- инвазивный (D39.2)
хорионаденома (деструирующая) (D39.2)

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ПОЛОВИХ ОРГАНІВ (C60-C63)

Включене: шкіри чоловічих полових органів
C60 Злоякісний новотвір полового члена
C60.0 Крайньої плоті
C60.1 Голівки полового члена
C60.2 Тіла полового члена
C60.8 Поразка полового члена, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C60.9 Полового члена неуточненої локалізації
C61 Злоякісний новотвір передміхурової залози
C62 Злоякісний новотвір яєчка
C62.0 Незанепалого яєчка
C62.1 Опущеного яєчка
C62.9 Яєчка неуточнене
C63 Злоякісний новотвір інших і неуточнених чоловічих полових органів
C63.0 Придатка яєчка
C63.1 Насінного канатика
C63.2 Мошонки
C63.7 Інших уточнених чоловічих полових органів
C63.8 Поразка чоловічих полових органів, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C63.9 Чоловічих полових органів неуточненої локалізації

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ (C64-C68)

C64 Злоякісний новотвір бруньки, крім ниркової балії
Виключене: ниркової:
- балії (C65)
- чашки (C65)
C65 Злоякісний новотвір ниркових балій
C66 Злоякісний новотвір сечоводу
Виключений: сечовідного отвору сечового міхура (C67.6)
C67 Злоякісний новотвір сечового міхура
C67.0 Трикутника сечового міхура
C67.1 Купола сечового міхура
C67.2 Бічної стінки сечового міхура
C67.3 Передньої стінки сечового міхура
C67.4 Задньої стінки сечового міхура
C67.5 Шейки сечового міхура
C67.6 Сечовідного отвору
C67.7 Первинної сечової протоки (урахуса)
C67.8 Поразка сечового міхура, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C67.9 Сечового міхура неуточненої частини
C68 Злоякісний новотвір інших і неуточнених сечових органів
Виключене: сечостатевого тракту БДУ:
- у жінок (C57.9)
- у чоловіків (C63.9)
C68.0 Уретри
Виключене: уретрального отвору сечового міхура (C67.5)
C68.1 Парауретральных залоз
C68.8 Поразка сечових органів, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C68.9 Сечових органів неуточнене

ЗЛОЯКІСНІ НОВОТВОРУ ОКА, ГОЛОВНОГО МОЗКУ Й ІНШИХ ВІДДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (C69-C72)

C69 Злоякісний новотвір ока і його придаткового апарата
Виключене:
століття (шкіри) (C43.1, C44.1)
зорового нерва (C72.3)
сполучної тканини століття (C49.0)
C69.0 Конъюнктивы
C69.1 Роговиці
C69.2 Сітківки
C69.3 Судинної оболонки
C69.4 Ресничного [цилиарного] тіла
C69.5 Слізної залози й протоки
C69.6 Очниці
Виключене: костей очниці (C41.0)
C69.8 Поразка ока і його придаткового апарата, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C69.9 Ока неуточненої частини
C70 Злоякісний новотвір мозкових оболонок
C70.0 Оболонок головного мозку
C70.1 Оболонок спинного мозку
C70.9 Мозкових оболонок неуточнених
C71 Злоякісний новотвір головного мозку
Виключене:
ретробульбарной тканини (C69.6)
черепних нервів (C72.2-C72.5)
C71.0 Великого мозку, крім часток і желудочков
C71.1 Лобової частки
C71.2 Скроневої частки
C71.3 Тім'яної частки
C71.4 Потиличної частки
C71.5 Желудочка мозку
Виключене: четвертого желудочка (C71.7)
C71.6 Мозочка
C71.7 Стовбура мозку
C71.8 Поразка, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций головного мозку
C71.9 Головного мозку неуточненої локалізації
C72 Злоякісний новотвір спинного мозку, черепних нервів і інших відділів центральної нервової системи
Виключене:
мозкових оболонок (C70.-)
периферичних нервів і вегетативної нервової системи (C47.-)
C72.0 Спинного мозку
C72.1 Кінського хвоста
C72.2 Нюхового нерва
C72.3 Зорового нерва
C72.4 Слухового нерва
C72.5 Інших і неуточнених черепних нервів
C72.8 Поразка головного мозку й інших відділів центральної нервової системи, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C72.9 Центральної нервової системи неуточненого відділу

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ Й ІНШИХ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ (C73-C75)

C73 Злоякісний новотвір щитовидної залози
C74 Злоякісний новотвір надниркова залоза
C74.0 Кори надниркова залоза
C74.1 Мозкового шару надниркова залоза
C74.9 Надниркова залоза неуточненої частини
C75 Злоякісний новотвір інших ендокринних залоз і родинних структур
Виключене:
вилочковой залози [тимуса] (C37)
надниркова залоза (C74.-)
островковых кліток підшлункової залози (C25.4)
щитовидної залози (C73)
яєчка (C62.-)
яєчника (C56)
C75.0 Паращитовидной [околощитовидной] залози
C75.1 Гіпофіза
C75.2 Краниофарингеального протоки
C75.3 Шишкоподібної залози
C75.4 Каротидного гломуса
C75.5 Аортального гломуса й інших параганглиев
C75.8 Поразка більш ніж однієї ендокринної залози неуточнена Примітка: якщо локалізації множинних поразок відомі, вони повинні кодуватися роздільно.
C75.9 Ендокринної залози неуточненої

ЗЛОЯКІСНІ НОВОТВОРУ НЕТОЧНО ПОЗНАЧЕНИХ, ВТОРИННИХ І НЕУТОЧНЕНИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (C76-C80)

C76 Злоякісний новотвір інших і неточно позначених локализаций
Виключене: злоякісний новотвір:
- лимфоидной, кровотворної й родинних їм тканин (C81-C96)
- сечостатевого тракту БДУ:
- у жінок (C57.9)
- у чоловіків (C63.9)
- неуточненої локалізації (C80)
C76.0 Голови, особи й шиї
C76.1 Грудної клітки
C76.2 Живота
C76.3 Таза
C76.4 Верхньої кінцівки
C76.5 Нижньої кінцівки
C76.7 Інших неуточнених локализаций
C76.8 Поразка інших і неточно позначених локализаций, що виходить за межі однієї й більш вищевказаних локализаций
C77 Вторинний і неуточнений злоякісний новотвір лімфатичних вузлів
Виключене: злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ лімфатичних вузлів, уточнені як первинні (C81-C88, C96.-)
C77.0 Лімфатичних вузлів голови, особи й шиї
C77.1 Внутрішнгрудних лімфатичних вузлів
C77.2 Внутрішньочеревних лімфатичних вузлів
C77.3 Лімфатичних вузлів пахвової западини й верхньої кінцівки
C77.4 Лімфатичних вузлів пахової області й нижньої кінцівки
C77.5 Внутрішнтазових лімфатичних вузлів
C77.8 Лімфатичних вузлів множинних локализаций
C77.9 Лімфатичних вузлів неуточненої локалізації
C78 Вторинний злоякісний новотвір органів подиху й травлення
C78.0 Вторинний злоякісний новотвір легені
C78.1 Вторинний злоякісний новотвір средостения
C78.2 Вторинний злоякісний новотвір плеври
C78.3 Вторинний злоякісний новотвір інших і неуточнених органів подиху
C78.4 Вторинний злоякісний новотвір тонкого кишечнику
C78.5 Вторинний злоякісний новотвір товстого кишечнику й прямої кишки
C78.6 Вторинний злоякісний новотвір заочеревинного простору й очеревини
C78.7 Вторинний злоякісний новотвір печінки
C78.8 Вторинний злоякісний новотвір інших і неуточнених органів травлення
C79 Вторинний злоякісний новотвір інших локализаций
C79.0 Вторинний злоякісний новотвір бруньки й ниркових балій
C79.1 Вторинний злоякісний новотвір сечового міхура, інших і неуточнених сечових органів
C79.2 Вторинний злоякісний новотвір шкіри
C79.3 Вторинний злоякісний новотвір головного мозку й мозкових оболонок
C79.4 Вторинний злоякісний новотвір інших і неуточнених відділів нервової системи
C79.5 Вторинне злоякісний новотвір костей і кісткового мозку
C79.6 Вторинний злоякісний новотвір яєчника
C79.7 Вторинний злоякісний новотвір надниркова залоза
C79.8 Вторинний злоякісний новотвір інших уточнених локализаций
C80 Злоякісний новотвір без уточнення локалізації

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВОТВОРНОЇ Й РОДИННИХ ЇМ ТКАНИН (C81-C96)

Включене: морфологічні коди M959-M994 з кодом характеру новотвору /3
Виключене: вторинні й неуточнені НОВОУТВОРЕННЯ лімфатичних вузлів (C77.-)
C81 Хвороба Ходжкина [лімфогранулематоз]
Включене: морфологічні коди M965-M966 з кодом характеру новотвору /3
C81.0 Лимфоидное перевага
C81.1 Нодулярный склероз
C81.2 Змішано-клітинний варіант
C81.3 Лимфоидное виснаження
C81.7 Інші форми хвороби Ходжкина
C81.9 Хвороба Ходжкина неуточнена
C82 Фолікулярна [нодулярная] неходжкинская лімфома
Включене: фолікулярна неходжкинская лімфома з дифузійними областями або без них
морфологічний код M969 з кодом характеру новотвору /3
C82.0 Дрібноклітинна з розщепленими ядрами, фолікулярна
C82.1 Змішана, дрібноклітинна з розщепленими ядрами й крупноклеточная, фолікулярна
C82.2 Крупноклеточная, фолікулярна
C82.7 Інші типи фолікулярної неходжкинской лімфоми
C82.9 Фолікулярна неходжкинская лімфома неуточнена
C83 Дифузійна неходжкинская лімфома
Включене: морфологічні коди M9593, M9595, M967-M968 з кодом характеру новотвору /3
C83.0 Дрібноклітинна (дифузійна)
C83.1 Дрібноклітинна з розщепленими ядрами (дифузійна)
C83.2 Змішана дрібно- і крупноклеточная (дифузійна)
C83.3 Крупноклеточная (дифузійна)
C83.4 Иммунобластная (дифузійна)
C83.5 Лимфобластная (дифузійна)
C83.6 Недиференційована (дифузійна)
C83.7 Пухлина Беркитта
C83.8 Інші типи дифузійних неходжкинских лімфом
C83.9 Дифузійна неходжкинская лімфома неуточнена
C84 Периферичні й шкірні T-Клітинні лімфоми
Включене: морфологічний код M970 з кодом характеру новотвору /3
C84.0 Грибоподібний мікоз
C84.1 Хвороба Сезари
C84.2 Лімфома T-Зони
C84.3 Лимфоэпителиоидная лімфома
C84.4 Периферична T-Клітинна лімфома
C84.5 Інші й неуточнені T-Клітинні лімфоми
Примітка: якщо T-Клітинний утвір або поразка
згадується у зв'язку з уточненою лімфомою, слід кодувати більш точний опис.
C85 Інші й неуточнені типи неходжкинской лімфоми
Включене: морфологічні коди M9590-M9592, M9594, M971 з кодом характеру новотвору /3
C85.0 Лимфосаркома
C85.1 B-Клітинна лімфома неуточнена
Примітку: якщо B-Клітинний утвір або поразка згадується у зв'язку з уточненою лімфомою, слід кодувати більш точний опис.
C85.7 Інші уточнені типи неходжкинской лімфоми
C85.9 Неходжкинская лімфома неуточненого типу
C88 Злоякісні иммунопролиферативные хвороби
Включене: морфологічний код M976 з кодом характеру новотвору /3
C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема
C88.1 Хвороба альфа-важких ланцюгів
C88.2 Хвороба гамма-важких ланцюгів
C88.3 Иммунопролиферативная хвороба тонкого кишечнику
C88.7 Інші злоякісні иммунопролиферативные хвороби
C88.9 Злоякісні иммунопролиферативные хвороби неуточнені C90 Множинна миелома й злоякісні плазмоклеточные новооб- разования
Включене: морфологічні коди M973, M9830 з кодом характеру новотвору /3
C90.0 Множинна миелома
Виключене: солитарная миелома (C90.2)
C90.1 Плазмоклеточный лейкоз
C90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная
C91 Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз]
Включене: морфологічні коди M982, M9940-M9941 з кодом характеру новотвору /3
C91.0 Гострий лимфобластный лейкоз
Виключене: загострення хронічного лимфоцитарного лейкозу (C91.1)
C91.1 Хронічний лимфоцитарный лейкоз
C91.2 Подострый лимфоцитарный лейкоз
C91.3 Пролимфоцитарный лейкоз
C91.4 Волосатоклеточный лейкоз
C91.5 T-Клітинний лейкоз дорослих
C91.7 Інший уточнений лимфоидный лейкоз
C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточнений
C92 Миелоидный лейкоз [мієлолейкоз]
Включене:
лейкоз:
- гранулоцитарный
- миелогенный
морфологічні коди M986-M988, M9930 з кодом характеру новотвору /3
C92.0 Гострий миелоидный лейкоз
Виключене: загострення хронічного миелоидного лейкозу (C92.1)
C92.1 Хронічний миелоидный лейкоз
C92.2 Подострый миелоидный лейкоз
C92.3 Миелоидная саркома
C92.4 Гострий промиелоцитарный лейкоз
C92.5 Гострий миеломоноцитарный лейкоз
C92.7 Інший миелоидный лейкоз
C92.9 Миелоидный лейкоз неуточнений
C93 Моноцитарный лейкоз
Включене:
моноцитоидный лейкоз
морфологічний код M989 з кодом характеру новотвору /3
C93.0 Гострий моноцитарный лейкоз
Виключене: загострення хронічного моноцитарного лейкозу (C93.1)
C93.1 Хронічний моноцитарный лейкоз
C93.2 Подострый моноцитарный лейкоз
C93.7 Інший моноцитарный лейкоз
C93.9 Моноцитарный лейкоз неуточнений
C94 Інший лейкоз уточненого клітинного типу
Включене: морфологічні коди M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 з кодом характеру новотвору /3
Виключене:
лейкемический ретикулоэндотелиоз (C91.4)
плазмоклеточный лейкоз (C90.1)
C94.0 Гостра эритремия й эритролейкоз
C94.1 Хронічна эритремия
C94.2 Гострий мегакариобластный лейкоз
C94.3 Тучноклеточный лейкоз
C94.4 Гострий панмиелоз
C94.5 Гострий миелофиброз
C94.7 Інший уточнений лейкоз
C95 Лейкоз неуточненого клітинного типу
Включене: морфологічний код M980 з кодом характеру новотвору /3
C95.0 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу
Виключене: загострення неуточненого хронічного лейкозу (C95.1)
C95.1 Хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.2 Подострый лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.7 Інший лейкоз неуточненого клітинного типу
C95.9 Лейкоз неуточнений
C96 Інші й неуточнені злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ лимфоидной, кровотворної і родинних їм тканин
Включене: морфологічні коди M972, M974 з кодом характеру новотвору /3
C96.0 Хвороба Леттерера-Сиве
C96.1 Злоякісний гистиоцитоз
C96.2 Злоякісна тучноклеточная пухлина
Виключено:
мастоцитоз (шкірний) (Q82.2)
тучноклеточный лейкоз (C94.3)
C96.3 Дійсна гистиоцитарная лімфома
C96.7 Інші уточнені злоякісні НОВОУТВОРЕННЯ лимфоидной, кровотворної й родинних їм тканин
C96.9 Злоякісний новотвір лимфоидной, кровотворної й родинних їм тканин неуточнене

ЗЛОЯКІСНІ НОВОТВОРУ САМОСТІЙНИХ (ПЕРВИННИХ) МНОЖИННИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ (C97)

C97 Злоякісний новотвір самостійних (первинних) множинних локализаций
Примітка: при використанні цієї категорії слід керуватися правилами кодування смертності й рекомендаціями, викладеними в ч. 2.

НОВОТВОРУ IN SITU (D00-D09)

Примітка: багато новотворів in situ розглядаються як послідовні морфологічні зміни між дисплазией і инвазивным раком. Опис интраэпителиальной неоплазії III ступені із вказівкою або без вказівки на важку дисплазию представлені в цьому розділі; градації I і II класифікуються як дисплазии залучених систем органів і повинні кодуватися по класах, відповідних до цих систем органів.
Включене:
хвороба Боуэна
морфологічні коди з кодом характеру новотвору /2
эритроплазия
эритроплазия Кейра

D00 Карцинома in situ порожнини рота, стравоходу й шлунка
Виключене: меланома in situ (D03.-)
D00.0 Губи, порожнини рота й ковтки
Виключене:
шкіри губи (D03.0, D04.0)
надгортанника:
- БДУ (D02.0)
- над під'язичною кісткою (D02.0)
черпалонадгортанной складки гортанної частини (D02.0)
D00.1 Стравоходу
D00.2 Шлунка
D01 Карцинома in situ інших і неуточнених органів травлення Виключене: меланома in situ (D03.-)
D01.0 Ободочной кишки
Виключене: ректосигмоидного з'єднання (D01.1)
D01.1 Ректосигмоидного з'єднання
D01.2 Прямій кишки
D01.3 Заднього проходу [ануса] і анального каналу
Виключене:
анального відділу:
- шкіри (D03.5, D04.5)
- краю (D03.5, D04.5)
шкіри перианальной області (D03.5, D04.5)
D01.4 Інших і неуточнених частин кишечнику
Виключене: ампули фатерова сосочка (D01.5)
D01.5 Печінки, жовчного міхура й жовчних проток
D01.7 Інших уточнених органів травлення
D01.9 Органів травлення неуточнених
D02 Карцинома in situ середнього вуха й органів подиху
Виключений: меланома in situ (D03.-)
D02.0 Гортані
Виключене: черпалонадгортанной складки:
- БДУ (D00.0)
- крайової зони (D00.0)
- нижнеглоточной частини (D00.0)
D02.1 Трахеї
D02.2 Бронха й легені
D02.3 Інших частин органів подиху
Виключений:
носа:
- БДУ (D09.7)
- шкіри (D03.3, D04.3)
юшка (зовнішнього) (шкіри) (D03.2, D04.2)
D02.4 Органів подиху неуточнених
D03 Меланома in situ
Включене: морфологічні коди M872-M879 з кодом характеру новотвору /2
D03.0 Меланома in situ губи
D03.1 Меланома in situ століття, включаючи спайку вік
D03.2 Меланома in situ юшка й зовнішнього слухового проходу
D03.3 Меланома in situ інших і неуточнених частин особи
D03.4 Меланома in situ волосистої частини голови й шиї
D03.5 Меланома in situ тулуба
D03.6 Меланома in situ верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
D03.7 Меланома in situ нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову область
D03.8 Меланома in situ інших локализаций
D03.9 Меланома in situ неуточненої локалізації
D04 Карцинома in situ шкіри
Виключене:
меланома in situ (D03.-)
эритроплазия Кейра (полового члена) БДУ (D07.4)
D04.0 Шкіри губи
Виключене: червоної облямівки губи (D00.0)
D04.1 Шкіри століття, включаючи спайку вік
D04.2 Шкіри вуха й зовнішнього слухового проходу
D04.3 Шкіри інших і неуточнених частин особи
D04.4 Шкіри волосистої частини голови й шиї
D04.5 Шкіри тулуба
Виключене:
заднього проходу [ануса] БДУ (D01.3)
шкіри полових органів (D07.-)
D04.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
D04.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову область
D04.8 Шкіри інших локализаций
D04.9 Шкіри неуточненої локалізації
D05 Карцинома in situ молочної залози
Виключене:
карцинома in situ шкіри молочної залози (D04.5)
меланома in situ молочної залози (шкіри) (D03.5)
D05.0 Дольковая карцинома in situ
D05.1 Внутрипротоковая карцинома in situ
D05.7 Інша карцинома in situ молочної залози
D05.9 Карцинома in situ молочної залози неуточнена
D06 Карцинома in situ шейки матки
Включене: цервикальная интраэпителиальная неоплазія (CIN) III
ступені зі згадуванням або без згадування про виражену дисплазии
Виключене:
меланома in situ шейки матки (D03.5)
важка дисплазия шейки матки БДУ (N87.2)
D06.0 Внутрішньої частини
D06.1 Зовнішньої частини
D06.7 Інших частин шийки матки
D06.9 Шейки матки неуточненої частини
D07 Карцинома in situ інших і неуточнених полових органів
Виключене: меланома in situ (D03.5)
D07.0 Эндометрия
D07.1 Вульвы
Виключене: виражена дисплазия вульвы БДУ (N90.2)
D07.2 Піхви
Виключена: виражена дисплазия піхви БДУ (N89.2)
D07.3 Інших і неуточнених жіночих полових органів
D07.4 Полового члена
D07.5 Передміхурової залози
D07.6 Інших і неуточнених чоловічих полових органів
D09 Карцинома in situ інших і неуточнених локализаций
Виключене: меланома in situ (D03.-)
D09.0 Сечового міхура
D09.1 Інших і неуточнених сечових органів
D09.2 Ока
Виключене: шкіри століття (D04.1)
D09.3 Щитовидної й інших ендокринних залоз
Виключене:
островковых кліток підшлункової залози (D01.7)
яєчка (D07.6)
яєчника (D07.3)
D09.7 Карцинома in situ інших уточнених локализаций
D09.9 Карцинома in situ неуточненої локалізації

ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ (D10-D36)

Включене: морфологічні коди з кодом характеру новотвору /0
D10 Доброякісний новотвір рота й ковтки
D10.0 Губи
Виключене: шкіри губи (D22.0, D23.0)
D10.1 Мови
D10.2 Дна порожнини рота
D10.3 Інших і неуточнених частин рота
Виключене:
доброякісні одонтогенные новотвору (D16.4-D16.5)
носоглоткової поверхні м'якого неба (D10.6)
слизуватої оболонки губи (D10.0)
D10.4 Мигдалини
Виключене:
глоткової мигдалини (D10.6)
миндаликовой(ых):
- дужок (D10.5)
- ямочки (D10.5)
язичної мигдалини (D10.1)
D10.5 Інших частин ротоглотки
Виключене: надгортанника:
- БДУ (D14.1)
- ділянки над під'язичною кісткою (D14.1)
D10.6 Носоглотки
D10.7 Гортаноглотки
D10.9 Ковтки неуточненої локалізації
D11 Доброякісний новотвір більших слинних залоз
Виключене:
доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ малих слинних залоз БДУ (D10.3)
доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ уточнених малих слинних залоз, які класифікуються відповідно до їхньої анатомічної локалізації
D11.0 Привушної слинної залози
D11.7 Інших більших слинних залоз
D11.9 Великої слинної залози неуточнене
D12 Доброякісний новотвір ободочной кишки, прямої кишки, заднього проходу [ануса] і анального каналу
D12.0 Сліпої кишки
D12.1 Червоподібного відростка [апендикса]
D12.2 Висхідної ободочной кишки
D12.3 Поперечної ободочной кишки
D12.4 Спадної ободочной кишки
D12.5 Сигмовидной кишки
D12.6 Ободочной кишки неуточненої частини
D12.7 Ректосигмоидного з'єднання
D12.8 Прямій кишки
D12.9 Заднього проходу [ануса] і анального каналу
Виключене:
анального відділу:
- шкіри (D22.5, D23.5)
- краю (D22.5, D23.5)
шкіри перианальной області (D22.5, D23.5)
D13 Доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ інших і неточно позначених органів травлення
D13.0 Стравоходу
D13.1 Шлунка
D13.2 Дванадцятипалої кишки
D13.3 Інших і неуточнених відділів тонкого кишечнику
D13.4 Печінки
D13.5 Внепеченочных жовчних проток
D13.6 Підшлункової залози
Виключене: островковых кліток підшлункової залози (D13.7)
D13.7 Островковых кліток підшлункової залози
D13.9 Неточно позначених локализаций у межах травної системи
D14 Доброякісний новотвір середнього вуха й органів подиху
D14.0 Середнього вуха, порожнини носа й придаткових пазух
Виключене:
заднього краю носової перегородки й хоан (D10.6)
костей:
- носа (D16.4)
- юшка (D16.4)
носа:
- БДУ (D36.7)
- шкіри (D22.3, D23.3)
нюхової цибулини (D33.3)
поліп:
- носовий (порожнини) (J33.-)
- придаткової пазухи (J33.8)
- юшка (середнього) (H74.4)
слухового проходу (зовнішнього) (D22.2, D23.2)
юшка (зовнішнього) (шкіри) (D22.2, D23.2)
хрящів вуха (D21.0)
D14.1 Гортані
Виключене:
надгортанника передньої частини (D10.5)
поліп голосової складки й гортані (J38.1)
D14.2 Трахеї
D14.3 Бронха й легені
D14.4 Дихальної системи неуточненої локалізації
D15 Доброякісний новотвір інших і неуточнених органів грудної клітки
Виключене: мезотелиальной тканини (D19.-)
D15.0 Вилочковой залози [тимуса]
D15.1 Серця
Виключене: великих посудин (D21.3)
D15.2 Средостения
D15.7 Інших уточнених органів грудної клітки
D15.9 Органів грудної клітки неуточнених
D16 Доброякісний новотвір костей і суглобних хрящів
Виключене:
сполучної тканини:
- століття (D21.0)
- гортані (D14.1)
- носа (D14.0)
- юшка (D21.0)
синовіальної оболонки (D21.-)
D16.0 Лопатки й довгих костей верхньої кінцівки
D16.1 Коротких костей верхньої кінцівки
D16.2 Довгих костей нижньої кінцівки
D16.3 Коротких костей нижньої кінцівки
D16.4 Костей черепа й особи
Виключена: нижньої щелепи кісткової частини (D16.5)
D16.5 Нижньої щелепи кісткової частини
D16.6 Хребетного стовпа
Виключене: хрестця й куприка (D16.8)
D16.7 Ребер, грудини й ключиці
D16.8 Тазових костей, хрестця й куприка
D16.9 Костей і суглобних хрящів неуточнених
D17 Доброякісний новотвір жирової тканини
Включене: морфологічні коди M885-M888 з кодом характеру новотвору /0
D17.0 Доброякісний новотвір жирової тканини шкіри й підшкірної клітковини голови, особи й шиї
D17.1 Доброякісний новотвір жирової тканини шкіри й підшкірної клітковини тулуба
D17.2 Доброякісний новотвір жирової тканини шкіри й підшкірної клітковини кінцівок
D17.3 Доброякісний новотвір жирової тканини шкіри й підшкірної клітковини інших і неуточнених локализаций
D17.4 Доброякісний новотвір жирової тканини органів грудної клітки
D17.5 Доброякісний новотвір жирової тканини внутрішньочеревних органів
Виключене: очеревини й заочеревинного простору (D17.7)
D17.6 Доброякісний новотвір жирової тканини насінного канатика
D17.7 Доброякісний новотвір жирової тканини інших локализаций
D17.9 Доброякісний новотвір жирової тканини неуточненої локалізації
D18 Гемангиома й лимфангиома будь-якої локалізації
Включене: морфологічні коди M912-M917 з кодом характеру новотвору /0
Виключене: блакитний або пигментированный невус (D22.-)
D18.0 Гемангиома будь-якої локалізації
D18.1 Лимфангиома будь-якої локалізації
D19 Доброякісний новотвір мезотелиальной тканини
Включене: морфологічний код M905 з кодом характеру новотвору /0
D19.0 Мезотелиальной тканини плеври
D19.1 Мезотелиальной тканини очеревини
D19.7 Мезотелиальной тканини інших локализаций
D19.9 Мезотелиальной тканини неуточненої локалізації
D20 Доброякісний новотвір м'яких тканин заочеревинного простору й очеревини
Виключене:
доброякісний новотвір жирової тканини очеревини й заочеревинного простору (D17.7)
мезотелиальной тканини (D19.-)
D20.0 Заочеревинного простору
D20.1 Очеревини
D21 Інші доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ сполучної й інших м'яких тканин
Включене:
жирової тканини
кровоносної посудини
лімфатичної посудини
м'яза
зв'язування, крім маткової
синовіальної оболонки
суглобної сумки
сухожилля (сухожильної піхви)
фасції
хряща
Виключене:
очеревини (D20.1)
гемангиома (D18.0)
заочеревинного простору (D20.0)
лимфангиома (D18.1)
матки:
- лейомиома (D25.-)
- зв'язування кожної (D28.2)
новотвору жирової тканини (D17.-)
периферичних нервів і вегетативної нервової системи (D36.1)
сполучної тканини молочної залози (D24)
судинної тканини (D18.-)
хряща:
- гортані (D14.1)
- носа (D14.0)
- суглобного (D16.-)
D21.0 Сполучної й інших м'яких тканин голови, особи й шиї
Виключене: сполучної тканини очниці (D31.6)
D21.1 Сполучної й інших м'яких тканин верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
D21.2 Сполучної й інших м'яких тканин нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову область
D21.3 Сполучної й інших м'яких тканин грудної клітки
Виключене:
вилочковой залози [тимуса] (D15.0)
серця (D15.1)
средостения (D15.2)
D21.4 Сполучної й інших м'яких тканин живота
D21.5 Сполучної й інших м'яких тканин таза
Виключене: матки:
- лейомиома (D25.-)
- зв'язування кожної (D28.2)
D21.6 Сполучної й інших м'яких тканин тулуба неуточненої частини
D21.9 Сполучної й інших м'яких тканин неуточненої локалізації
D22 Меланоформный невус
Включене:
морфологічні коди M872-M879 з кодом характеру новотвору /0
невус:
- БДУ
- волосяний
- блакитний [синій]
- пігментний
D22.0 Меланоформный невус губи
D22.1 Меланоформный невус століття, включаючи спайку вік
D22.2 Меланоформный невус юшка й зовнішнього слухового проходу
D22.3 Меланоформный невус інших і неуточнених частин особи
D22.4 Меланоформный невус волосистої частини голови й шиї
D22.5 Меланоформный невус тулуба
D22.6 Меланоформный невус верхньої кінцівки, включаючи область плечового пояса
D22.7 Меланоформный невус нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову область
D22.9 Меланоформный невус неуточнений
D23 Інші доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ шкіри
Включене:
доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ:
- волосяних фолікулів
- потових залоз
- сальних залоз
Виключене:
доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ жирової тканини (D17.0-D17.3)
меланоформный невус (D22.-)
D23.0 Шкіри губи
Виключене: червоної облямівки губи (D10.0)
D23.1 Шкіри століття, включаючи спайку вік
D23.2 Шкіри вуха й зовнішнього слухового проходу
D23.3 Шкіри інших і неуточнених частин особи
D23.4 Шкіри волосистої частини голови й шиї
D23.5 Шкіри тулуба
Виключене:
заднього проходу [ануса] БДУ (D12.9)
шкіри полових органів (D28-D29)
D23.6 Шкіри верхньої кінцівки, включаючи область плечового суглоба
D23.7 Шкіри нижньої кінцівки, включаючи область тазостегнового суглоба
D23.9 Шкіри неуточненої локалізації
D24 Доброякісний новотвір молочної залози
Виключене:
доброякісна дисплазия молочної залози (N60.-)
шкіри молочної залози (D22.5, D23.5)
D25 Лейомиома матки
Включене:
доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ матки з морфологічним кодом
M889 і кодом характеру новотвору /0
фіброміома матки
D25.0 Подслизистая лейомиома матки
D25.1 Интрамуральная лейомиома матки
D25.2 Субсерозная лейомиома матки
D25.9 Лейомиома матки неуточнена
D26 Інші доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ матки
D26.0 Шейки матки
D26.1 Тіла матки
D26.7 Інших частин матки
D26.9 Матки неуточненої частини
D27 Доброякісний новотвір яєчника
D28 Доброякісний новотвір інших і неуточнених жіночих
полових органів
Включене:
аденоматозный поліп
шкіри жіночих полових органів
D28.0 Вульвы
D28.1 Піхви
D28.2 Маткових труб і зв'язувань
D28.7 Інших уточнених жіночих полових органів
D28.9 Жіночих полових органів неуточненої локалізації
D29 Доброякісне новотвір чоловічих полових органів
Включене: шкіри чоловічих полових органів
D29.0 Полового члена
D29.1 Передміхурової залози
Виключене:
гіперплазія передміхурової залози (аденоматоз) (N40)
простати:
- аденома (N40)
- гіпертрофія (N40)
- збільшення (N40)
D29.2 Яєчка
D29.3 Придатка яєчка
D29.4 Мошонки
D29.7 Інших чоловічих полових органів
D29.9 Чоловічих полових органів неуточненої локалізації
D30 Доброякісні НОВОУТВОРЕННЯ сечових органів
D30.0 Бруньки
Виключене: ниркових:
- балій (D30.1)
- чашок (D30.1)
D30.1 Ниркових балій
D30.2 Сечоводу
Виключене: сечовідного отвору сечового міхура (D30.3)
D30.3 Сечового міхура
D30.4 Сечівника
Виключене: уретрального отвору сечового міхура (D30.3)
D30.7 Інших сечових органів
D30.9 Сечових органів неуточнених
D31 Доброякісний новотвір ока і його придаткового апарата
Виключене:
зорового нерва (D33.3)
шкіри століття (D22.1, D23.1)
сполучної тканини століття (D21.0)
D31.0 Конъюнктивы
D31.1 Роговиці
D31.2 Сітківки
D31.3 Судинної оболонки
D31.4 Ресничного тіла
D31.5 Слізної залози й протоки
D31.6 Очниці неуточненої частини
Виключене: кістки очниці (D16.4)
D31.9 Ока неуточненої частини
D32 Доброякісний новотвір мозкових оболонок
D32.0 Оболонок головного мозку
D32.1 Оболонок спинного мозку
D32.9 Оболонок мозку неуточнених
D33 Доброякісний новотвір головного мозку й інших відділів центральної нервової системи
Виключене:
ангіома (D18.0)
мозкових оболонок (D32.-)
периферичних нервів і вегетативної нервової системи (D36.1)
ретроокулярной тканини (D31.6)
D33.0 Головного мозку над мозковим наметом
Виключене: четвертого желудочка (D33.1)
D33.1 Головного мозку під мозковим наметом
D33.2 Головного мозку неуточнене
D33.3 Черепних нервів
D33.4 Спинного мозку
D33.7 Інших уточнених відділів центральної нервової системи
D33.9 Центральної нервової системи неуточненої локалізації
D34 Доброякісний новотвір щитовидної залози
D35 Доброякісний новотвір інших і неуточнених ендокринних залоз
Виключене:v вилочковой залози [тимуса] (D15.0)
островковых кліток підшлункової залози (D13.7)
яєчка (D29.2)
яєчника (D27)
D35.0 Надниркова залоза
D35.1 Паращитовидной [околощитовидной] залози
D35.2 Гіпофіза
D35.3 Краниофарингеального протоки
D35.4 Шишкоподібної залози
D35.5 Каротидного гломуса
D35.6 Аортального гломуса й інших параганглиев
D35.7 Інших уточнених ендокринних залоз
D35.8 Поразка більш ніж однієї ендокринної залози
D35.9 Ендокринної залози неуточненої
D36 Доброякісний новотвір інших і неуточнених локализаций
D36.0 Лімфатичних вузлів
D36.1 Периферичних нервів і вегетативної нервової системи
Виключене: периферичних нервів очниці (D31.6)
D36.7 Інших уточнених локализаций
D36.9 Доброякісний новотвір неуточненої локалізації

НОВОТВОРУ НЕВИЗНАЧЕНОГО АБО НЕВІДОМОГО ХАРАКТЕРУ (D37-D48)

Примітка: рубрики D37-D48 класифікують по локалізації новотвору невизначеного або невідомого характеру. У класифікації морфології пухлин такі НОВОУТВОРЕННЯ кодуються по їхньому характеру кодом /1.
D37 Новотвір невизначеного або невідомого характеру порожнини рота й органів травлення
D37.0 Губи, порожнини рота й ковтки
Виключене:
шкіри губи (D48.5)
надгортанника:
- БДУ (D38.0)
- над під'язичною кісткою (D38.0)
черпалонадгортанной складки гортанної частини (D38.0)
D37.1 Шлунка
D37.2 Тонкого кишечнику
D37.3 Червоподібного відростка [апендикса]
D37.4 Ободочной кишки
D37.5 Прямій кишки
D37.6 Печінки, жовчного міхура й жовчних проток
D37.7 Інших органів травлення
Виключене:
анального відділу:
- шкіри (D48.5)
- краю (D48.5)
шкіри перианальной області (D48.5)
D37.9 Органів травлення неуточнених
D38 Новотвір невизначеного або невідомого характеру середнього вуха, органів подиху й грудної клітки
Виключене: серця (D48.7)
D38.0 Гортані
Виключене: черпалонадгортанной складки:
- БДУ (D37.0)
- крайової зони (D37.0)
- нижнеглоточной частини (D37.0)
D38.1 Трахеї, бронхів і легені
D38.2 Плеври
D38.3 Средостения
D38.4 Вилочковой залози [тимуса]
D38.5 Інших органів подиху
Виключене:
носа:
- БДУ (D48.7)
- шкіри (D48.5)
юшка (зовнішнього) (шкіри) (D48.5)
D38.6 Органів подиху неуточнених
D39 Новотвору невизначеного або невідомого характеру жіночих полових органів
D39.0 Матки
D39.1 Яєчника
D39.2 Плаценти
Виключене: пузырный замет БДУ (O01.9)
D39.7 Інших жіночих полових органів
D39.9 Жіночих полових органів неуточнених
D40 Новотвір невизначеного або невідомого характеру чоловічих полових органів
D40.0 Передміхурової залози
D40.1 Яєчка
D40.7 Інших чоловічих полових органів
D40.9 Чоловічих полових органів неуточнених
D41 Новотвір невизначеного або невідомого характеру сечових органів
D41.0 Бруньки
Виключене: ниркових балій (D41.1)
D41.1 Ниркових балій
D41.2 Сечоводу
D41.3 Уретри
D41.4 Сечового міхура
D41.7 Інших сечових органів
D41.9 Сечових органів неуточнених
D42 Новотвір невизначеного або невідомого характеру мозкових оболонок
D42.0 Оболонок головного мозку
D42.1 Оболонок спинного мозку
D42.9 Мозкових оболонок неуточнених
D43 Новотвір невизначеного або невідомого характеру головного мозку й центральної нервової системи
Виключене: периферичних нервів і вегетативної нервової системи (D48.2)
D43.0 Головного мозку над мозковим наметом
Виключене: четвертого желудочка (D43.1)
D43.1 Головного мозку під мозковим наметом
D43.2 Головного мозку неуточнене
D43.3 Черепних нервів
D43.4 Спинного мозку
D43.7 Інших відділів центральної нервової системи
D43.9 Центральної нервової системи неуточненого відділу
D44 Новотвір невизначеного або невідомого характеру ендокринних залоз
Виключене:
вилочковой залози [тимуса] (D38.4)
островковых кліток підшлункової залози (D37.7)
яєчка (D40.1)
яєчника (D39.1)
D44.0 Щитовидної залози
D44.1 Надниркова залоза
D44.2 Паращитовидной [околощитовидной] залози
D44.3 Гіпофіза
D44.4 Краниофарингеального протоки
D44.5 Шишкоподібної залози
D44.6 Каротидного гломуса
D44.7 Аортального гломуса й інших параганглиев
D44.8 Поразка більш ніж однієї ендокринної залози
D44.9 Ендокринної залози неуточненої
D45 Полицитемия дійсна
D46 Миелодиспластические синдроми
Включене: морфологічний код M998 з кодом характеру новотвору /1
D46.0 Рефрактерная анемія без сидеробластов, так позначена
D46.1 Рефрактерная анемія із сидеробластами
D46.2 Рефрактерная анемія з надлишком бластов
D46.3 Рефрактерная анемія з надлишком бластов із трансформацією
D46.4 Рефрактерная анемія неуточнена
D46.7 Інші миелодиспластические синдроми
D46.9 Миелодиспластический синдром неуточнений
D47 Інші НОВОУТВОРЕННЯ невизначеного або невідомого характеру лимфоидной, кровотворної й родинних їм тканин
Включене: морфологічні коди M974, M976, M996-M997 з кодом характеру новотвору /1
D47.0 Гистиоцитарные й тучноклеточные пухлини невизначеного
або невідомого характеру
Виключене: мастоцитома (шкірна) (Q82.2)
D47.1 Хронічна миелопролиферативная хвороба
D47.2 Моноклональная гаммапатия
D47.3 Есенційна (геморрагическая) тромбоцитемия
D47.7 Інші уточнені НОВОУТВОРЕННЯ невизначеного або невідомого характеру лимфоидной, кровотворної й родинних їм тканин D47.9 Новотвір невизначеного або невідомого характеру лимфоидной, кровотворної й родинних їм тканин неуточнене
D48 Новотвір невизначеного або невідомого характеру інших і неуточнених локализаций
Виключене: нейрофиброматоз (незлоякісний) (Q85.0)
D48.0 Костей і суглобних хрящів
Виключене:
синовіальної оболонки (D48.1)
сполучної тканини століття (D48.1)
хрящів:
- гортані (D38.0)
- носа (D38.5)
- юшка (D48.1)
D48.1 Сполучної й інших м'яких тканин
Виключене:
сполучної тканини молочної залози (D48.6)
хрящів:
- гортані (D38.0)
- носа (D38.5)
- суглобів (D48.0)
D48.2 Периферичних нервів і вегетативної нервової системи
Виключене: периферичних нервів очниці (D48.7)
D48.3 Заочеревинного простору
D48.4 Очеревини
D48.5 Шкіри
Виключене:
заднього проходу [ануса] БДУ (D37.7)
шкіри полових органів (D39.7, D40.7)
червоної облямівки губи (D37.0)
D48.6 Молочної залози
Виключене: шкіри молочної залози (D48.5)
D48.7 Інших уточнених локализаций
Виключене:
шкіри століття (D48.5)
сполучної тканини (D48.1)
D48.9 Новотвір невизначеного або невідомого характеру неуточнене