Показати  
КЛАС XVIII: СИМПТОМИ, ОЗНАКИ Й ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ВИЯВЛЕНІ ПРИ КЛІНІЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, НЕ КЛАСИФІКОВАНІ В ІНШИХ РУБРИКАХ (R00-R99)
КЛАС XVII: ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ [ПОРОКИ РОЗВИТКУ], ДЕФОРМАЦІЇ Й ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ (Q00-Q99)
КЛАС XVI: ОКРЕМІ СТАНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ (P00-P96)
КЛАС XV: ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ Й ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (O00-O99)
КЛАС XIV: ХВОРОБИ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ (N00-N99)
КЛАС XIII: ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ Й СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ (M00-M99) (L00-L99)
КЛАС XII: ХВОРОБИ ШКІРИ Й ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ (L00-L99)
КЛАС XI: ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ (K00-K93)
КЛАС X: ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ (J00-J99)
КЛАС IX: ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (I00-I99)
КЛАС VIII: ХВОРОБИ ВУХА Й СОСЦЕВИДНОГО ВІДРОСТКА (H60-H95)
КЛАС VII: ХВОРОБИ ОКА І ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТА (H00-H59)
КЛАС VI: ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99)
КЛАС V: ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ Й РОЗЛАДУ ПОВЕДІНКИ (F00-F99)
КЛАС IV: ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ, РОЗЛАДУ ХАРЧУВАННЯ Й ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (E00-E90)
КЛАС III: ХВОРОБИ КРОВІ, КРОВОТВОРНИХ ОРГАНІВ І ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ІМУННИЙ МЕХАНІЗМ (D50-D89)
КЛАС II: НОВОТВОРЕННЯ (C00-D48)
КЛАС I: ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ Й ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ (A00-B99)