Показати  
Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації (МЛІІ-1)
Індекс співвідношення нейтрофілів та моноцитів (ІСНМ)
Індекс співвідношення моноцитів та лімфоцитів (ІСМЛ)
Індекс співвідношення лімфоцитів та моноцитів (ІСЛМ)
Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ)
Індекс алергізації (ІАл)
Індекс співвідношення еозинофілів та лімфоцитів (ІСЕЛ)
Індекс співвідношення лімфоцитів та еозинофілів (ІСЛЕ)
Індекс імунореактивності (ІІР) Д. О. Иванова, Н. П. Шабалова
Індекс співвідношення сегментоядерних нейтрофілів та лімфоцитів (ІСЛ)
Лімфоцитарний індекс (ЛІ) або індекс співвідношен­ня лімфоцитів до нейтрофілів (ІСЛН)
Лейкоцитарний індекс, або індекс співвідношення ней­трофілів та лімфоцитів (ІСНЛ) В. М. Угрюмова (1974) або індекс Кребса (Зайцев В. Т. и еоавт., 1998; Сперанский И. И. и еоавт., 2009)
Ядерний Індекс Інтоксикації (ЯІІ) Г. А. Даштаяииа (1971) або ядерний індекс ступеня ендотоксикозу (ЯІСЕ)
Лейкоцитарний індекс Островського В. К. та Світіч Ю. М. (1982) (Островский В. К., Свитич Ю. М, 1982; Островский В. К. и со- авт., 1983, 2003, 2006)
Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) Я. Я. Кальф-Каліфа