Показати  
Спосіб оцінки функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів крові (Гомоляко І. В., Тумасова К. П., 2003). 2003).
Спосіб оцінки антимікробної активності системи нейтрофільних гранулоцитів крові (Гомоляко І. В., Тумасова К. П., 2003)
Спосіб діагностики кризи відторгнення ниркового ало¬трансплантата (Гомоляко І. В. та співавт., 2008).
Спосіб прогнозування післяопераційної пневмонії (Гомо¬ляко І. В. та співавт., 2008).
Спосіб діагностики ниркової недостатності (Гомоляко І. В. та співавт., 2007).
Спосіб прогнозування ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (Гомоляко І. В. та співавт., 2007).
Індекс ядерного зсуву (ІЯЗ) Г. А. Даштаянца (1978), або ін­декс зсуву нейтрофілів (ІЗН), нейтрофільний індекс, або індекс ре­генерації
Лейкоцитарний індекс інтоксикації в модифікації Б. А. Рейса (1983) (Рейс Б. А., Полуэктов Л. В., 1983)
Спрощена формула лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ) Я. Я. Кальф-Каліфа (1950)
Коефіцієнт резистентності (КР), або лімфоцитарний кое­фіцієнт (ЛК), або сумарний показник неспецифічної реактивнос­ті (СПНР)
Лейкоцитарний індекс інтоксикації в модифікації Костюченко А. Л. (Костюченко А. Л. и соавт., 2000):
Індекс імунореактивності (ИР) (Д. О. Иванов, 2002)
Спосіб діагностики гнійного холангіту (Шалімов О. О. исоавт., 1994)
Токсична (токсигенна) зернистість нейтрофілів (Андрейчин М. А. та співавт., 1998)
(Андрейчин М. А. та співавт., 1998) досліджується при мікроскопії мазків
Індеккс співвідношення сегментоядерних нейтрофілів та паличкоядерних нейтрофілів
Індекс співвідношення сегментоядерних нейтрофілів та паличкоядерних нейтрофілів
Індекс співвідношення паличкоядерних нейтрофілів та лімфоцитів
Індекс співвідношення сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів (ІСНМ)
Кровно-клітинний індекс (ККІ)

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

аралія-манчжурскаяСиноніми: Аралія висока, шип-дерево, чортове дерево.Дія: Збудливу, тонізуючу, загальнозміцнюючу,...
глід-криваво-червонийОпис: чагарник або деревце, часто з колючками, з черговими перістолопастнимі або роздільними листками і...
гарбуз-звичайнаСиноніми: бульба, гарбузДія: сечогінний, проносний, протизапальний, протиглисний, застосовуються при...