Показати  
Методика токсин-модульованої люмінесценції лейкоцитів та інтегративний індекс інтоксикації (ІІІ)
Індекс лейкоцитарної активності (ІЛА) (Петрушенко В. В. та співавт., 2011)
Спосіб прогнозування інфекційних ускладнень, що вини¬кають на фоні лікування (Медвецький Є, Б. та співавт., 2002, 2005)
Фактор форми нейтрофільних лейкоцитів (Ничитайло М. Ю., Петрушенко В. В. та співавт., 2010; Желіба М. Д. та співавт., 2011; Петрушенко В. В. та співавт., 2011)
Коефіцієнт Thl/Th2 (Черний В. И. и соавт., 2004)
Імунорегуляторний індекс (ІРІ) визначає співвідношення субпопуляційного складу Т-лімфоцитарної ланки клітинного імунітету
Індекс співвідношення кількості В-лімфоцитів (CD19) та В-лімфоцитів, що здійснюють антитілопродукцію (антитілопродукуючі клітини - АПК) (CD20) (ВлАПК-індекс) (Рылов А. И., Кравец Н. С., 2008)
Імуноглобуліно-В-лімфоцитарний індекс (ІВл-індекс) (Рылов А. И., Кравец Н. С, 2008)
Лейкоцитарно-В-лімфоцитарний індекс (лВл-індекс) (Рылов А. И., Кравец Н. С., 2008)
Лейкоцитарно-Т-лімфоцитарний індекс (лТл-індекс) здійснює об’єктивну оцінку клітинної ланки імунітету (Рылов А. И., Кравец Н. С., 2008)
Коефіцієнт толерантності, або коефіцієнт трансформа¬ції (КТ) (Черний В. И. и соавт., 2004)
Фагоцитарна активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс, ступінь та індекс завершеності фагоцитозу, кількість активних фагоцитів, абсолютний фагоцитарний показник)
Спосіб оцінки тяжкості ендогенної інтоксикації (Жуков В. І., 2009)
Індекс реактивної відповіді нейтрофілів (РОН) (Хабяров Т. Ш., 2002)
Індекс інтоксикації травми (ІІТ), або спосіб діагностики ендогенної інтоксикації при важкій механічній травмі (Пивоварова Л.П. и соавт., 2002)
Спосіб діагностики етіологічного чинника токсемії (Проданчук М. Г. та співавт., 2006).
Аналіз WBC-гістограм
Спосіб діагностики некомпенсованої ендогенної інтоксикації (Гомоляко І. В. та співавт., 2004).
Спосіб прогнозування гнійних ускладнень при хірургіч¬них втручаннях (Тумасова К. П. та співавт., 2004).
Спосіб прогнозування перебігу гострого панкреатиту (Гомоляко І. В. та співавт., 2011).