Достовірний факт

Інформація проходить по різних нейронах з різною швидкістю

Кровно-клітинний індекс (ККІ)

style="text-align: justify;">Кровно-клітинний індекс (ККІ), або гранулоцитарно агранулоцитарний індекс — відношення числа гранулоцитів до суми одноядерних клітин — агранулоцитів (лімфоцити + моноцити) (Спе- ранский И. И. и соавт., 2009):

class="module-yellowbg" style="text-align: center;">(ММ + Мі + П + С +Е + Б) / (Лі + Мо)

style="text-align: justify;"> де ММ — метамієлоцити, Мі — мієлоцити, П — паличкоядерні С — сегментоядерні, Е - еозинофіли, Б — базофіли, Лі — лімфоцити, Мо — моноцити.

style="text-align: justify;">У фізіологічних умовах значення індексу становить 1,45 ± 0,08.