Достовірний факт

Вага всіх бактерій в організмі людини становить 10% від його ваги без урахування води. Тобто для людини масою 80 кг вага всіх бактерій буде майже 2,5 кг.

Лейкоцитарний індекс Островського В. К. та Світіч Ю. М. (1982) (Островский В. К., Свитич Ю. М, 1982; Островский В. К. и со- авт., 1983, 2003, 2006)

style="text-align: justify;">Лейкоцитарний індекс Островського В. К. та Світіч Ю. М. (Островский В. К., Свитич Ю. М, 1982; Островский В. К. и со- авт., 1983, 2003, 2006), який є показником активності процесів тканин­ної деградації та рівня ендогенної інтоксикації:

class="module-yellowbg" style="text-align: center;">ЛІІо = (С + П + Ю+Мі + Пл) / (Лі + Мо+ Е)

class="72" style="margin-bottom: 3.25pt; text-indent: 53pt; line-height: 13pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;"> де Мі - мієлоцити, Пл — плазмоцити, Ю — юні нейтрофіли, П - паличко- ядерні, С — сегментоядерні, Мо — моноцити, Лі — лімфоцити, Е — еозино­філи.

class="72" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;">У фізіологічних умовах нормальні значення індексу становлять 1,96 ±0,56.

class="72" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: 12.2pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;">Представлений індекс є більш прийнятним та достовірним, оскіль­ки використовує співвідношення рівня всіх клітин лейкоцитарної фор­мули, що підвищуються та знижуються при запальних процесах без використання яких-небудь допоміжних коефіцієнтів, що об’єктивно відображає сутність процесів, які відбуваються в організмі.

class="72" style="text-indent: 18pt; line-height: 12.2pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;">За наявності ендогенної інтоксикації легкого ступеня ЛІІо дорів­нює 1,7-2,8 ± 0,64, при середньому ступені — 4,3 ± 1,5, при важкому ступені — 8,1 ± 0,34.