Достовірний факт

Площа поверхні всіх капілярів, що знаходяться в організмі дорослої людини, становить 6300 квадратних метрів.

Лейкоцитарний індекс інтоксикації в модифікації Б. А. Рейса (1983) (Рейс Б. А., Полуэктов Л. В., 1983)

style="text-align: justify;">Лейкоцитарний індекс інтоксикації в модифікації Б. А. Рейса (1983) (Рейс Б. А., Полуэктов Л. В., 1983):

class="50" style="margin-top: 0cm; margin-right: 1pt; margin-bottom: 5.2pt; line-height: 9.5pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: center;">ЛІІр = (С + П +Ю + Мі) / Мо+Лі + Е)

class="50" style="margin-top: 0cm; margin-right: 1pt; margin-bottom: 5.2pt; line-height: 9.5pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;">Мі - мієлоцити, Ю - юні нейтрофіли (або метамієлоцити), П - паличкоядерні, С — сегментоядерні, Мо — моноцити Лі - лімфоцити, Е - еозинофіли.