Достовірний факт

Один рік і два з половиною місяця протягом життя очі людини залишаються закритими в результаті моргання.

Спосіб оцінки лейкоцитарної реакції крові під час післяопераційного стресу (Чумаков В. И., 1998)

class="20" style="margin-top: 0cm; margin-right: 8pt; margin-bottom: 9pt; text-indent: 13pt; line-height: 11.15pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; text-align: justify;">Метод передбачає щоденний (протягом усього терміну післяопе­раційного періоду) моніторинг показника периферійного лейкоцитозу. Вважаючи день здійснення оперативного втручання нульовим, буду­ють графічну траєкторію зміни лейкоцитарної реакції (лейкоцитарна крива), причому еталоном вважається траєкторія хворих з неускладненим післяопераційним перебігом (база графічних кривих), і при збіго­ві чи наближенні до неї досліджуваної лейкоцитарної кривої оціню­ють як неускладнений післяопераційний перебіг, а при відхиленні від неї - помітною є наявність ускладнення післяопераційного періоду.