Достовірний факт

Жіноча шия більш рухлива, тому, коли жінку вітають, вона, як правило, повертає голову. Чоловік зазвичай повертається все тіло

Рівень лейкоцитів периферійної крові та значення еозинофілів крові (Білоокий В. В., 2008; Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., 2008; Саволюк С. І. та співавт., 2013)

Спосіб діагностики ступенів тяжкості жовчного перитоніту (Біло­окий В. В., 2008) передбачає стратифікацію за двома критеріями (рі­вень периферійного лейкоцитозу та еозинофілії): лейкоцитоз (Гіга/л):

І ступінь — 6,0-8,2; II — 8,3-9,5; ІІІА - 9,6-12,0; ІІІБ — 8,0-4,0), еозино­філи (%: I, II, ІІІА ступінь - 1-2; ІІІБ - 3-5).

Спосіб діагностики ІІІБ ступеня тяжкості жовчного перитоніту (Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., 2008) передбачає динамічну реєстра­цію периферійного лейкоцитозу й рівня еозинофілів та встановлення ІІІБ ступеня за фактом початку зниження лейкоцитів після досягнен­ня ними максимального рівня та старту зростання еозинофілів у крові (реєстрація та побудова графічних зображень з динамічним їх порів­нянням).

Спосіб скринінгової діагностики пошкодження порожнистого ор­гана при закритій травмі живота (Саволюк С. І. та співавт., 2013) пе­редбачає визначення показника лейкоцитозу в периферійній крові впродовж перших 24 годин з моменту отримання закритої травми жи­вота - при госпіталізації та в процесі динамічного спостереження кож­ні 4 години. Якщо рівень лейкоцитозу становить більще або дорівнює 12,5 х 109/л, то про­довжують динамічне неінвазивне спостереження впродовж 48 годин з моменту госпіталізації; якщо рівень лейкоцитозу становить 16,6 х 109/л, то є необхідність термінового використання методів інвазивного діагностичного моніторингу (лапароцентез та лапароскопія з мікроскопією аспірату з черевної порожнини після перитонеального лаважу); якщо рівень лейкоцитозу становить ≥ 16,7 х 109/л, то встанов­люють показання для ургентної лапароскопії для остаточної верифіка­ції діагнозу та визначення показань до діагностичної лапаротомії.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

ісландський-мохСиноніми: Центрарія ісландська, лопастянка, ісландська лишайник, порезная трава, пармелія блукаюча,...
в-яз-рівниннийДія: Сечогінний, в'яжучий, «кровоочисний», кровоспинну, знеболюючу, протизапальну, ранозагоювальну,...
виноград-культурнийДія: Підсилює обмін речовин, апетитне, шлунково-кишкова, проносне, сечогінний, потогінний,...