Достовірний факт

Діти ростуть найбільш швидко навесні.

Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації (МЛІІ-2): визначається за формулою Dellinger R. Р. (2004)

class="module-yellowbg" style="text-align: center;">МЛІІ = кількість лейкоцитів / (кількість лейкоцитів - кількість Лі)

style="text-align: justify;">в якій усі значення представлені абсолютними цифрами в 109/л)

style="text-align: justify;">(у нормі значення МЛІІ 1,415 ± 0,024). Лі — лімфоцити.

style="text-align: justify;">Застосовуючи інтеграцію додаткових анамнестичних критеріїв (ВІК), дослідники намагаються розширити діагностичні можливості показника лейкоцитозу периферійної крові та лейкоцитарної формули.

style="text-align: justify;">Оцінку неспецифічної резистентності організму здійсню­ють за індексом резистентності організму (ІРО) (Кочнев О. С.Ким В. X., 1987), який розраховується як відношення кількості лейко­цитів (Л, тис./л) до добутку віку на ЛІІ Кальф-Каліфа:

class="module-yellowbg" style="text-align: center;">IPO=Л / (вік х ЛІІ)

style="text-align: justify;">У середньому значення ІРО коливається в нормі від 50 до 100. Зниження ІРО в післяопераційному періоді вказує на можливість роз­витку інфекційних гнійно-септичних ускладнень, а його підвищенні на 3-7 післяопераційну добу - на відсутність запальних ускладнень в оперованого пацієнта.