Показати  
Лізосомально-катіонний тест
Середній цитохімічний коефіцієнт Цитохімічні дослідження побудовані на використанні специфічних хімічних кольорових реакцій для визначення в лейкоцитах різноманітних речовин
Метод прогнозування та діагностики ускладнень у ранньому післяопераційному періоді (Сарап П. В. и соавт., 2002)
Спосіб визначення компенсаторних можливостей організму (Панченко Н. А. и соавт., 1987)
Спосіб діагностики гнійно-запальних уражень нижніх кінцівок (Гольвидис С. Л. и еоавт., 1995)
Спосіб оцінки лейкоцитарної реакції крові під час післяопераційного стресу (Чумаков В. И., 1998)
Рівень лейкоцитів периферійної крові та значення паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів (Білоокий В. В., 2009)
Рівень лейкоцитів периферійної крові та значення еозинофілів крові (Білоокий В. В., 2008; Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., 2008; Саволюк С. І. та співавт., 2013)
Спосіб оцінки тяжкості гострого некротичного панкреа¬титу (Андрющенко В. П. та співавт., 2006)
Спосіб діагностики ендотоксикозу в дітей із хронічними вірусними гепатитами (Денисова М. Ф., Музика Н. М., 2007)
Спосіб імунної діагностики стадії розповсюдженого гній¬ного перитоніту (Саволюк С. І; та співавт., 2014)
Спосіб імунної діагностики стадії печінкової дисфункції та ступеня важкості гострої печінкової недостатності у хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею (Саволюк С. І. та співавт., 2014)
Спосіб оцінки ступеня важкості ендогенної інтоксикації (Абакумов М. М. и соавт., 2009) побудований на принципі оцінки сту¬пеня життєздатності лейкоцитів периферійної крові
Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації (МЛІІ-2): визначається за формулою Dellinger R. Р. (2004)
Лейкоцитарний індекс Островського В. К. та Світіч Ю. М. (1982) (Островский В. К., Свитич Ю. М, 1982; Островский В. К. и со¬авт., 1983, 2003, 2006) у модифікації Фіщенко О. Я., ХімічаС. Д. (1989)
Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) Я. Я. Кальф-Каліфа (1941) у модифікації Фіщенко О. Я., Хіміча С. Д. (1989)
Методика визначення ендотоксикозу за інтенсивністю вітального фарбування ізольованих лейкоцитів
Спосіб прогнозування перебігу хірургічного сепсису
Індекс зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) (Н. И. Яблучанский, 1983)
Методика визначення ендотоксикозу за рівнем лейкоцитолізу в аутологічній плазмі