Показати  
Лізосомально-катіонний тест 1724
Середній цитохімічний коефіцієнт Цитохімічні дослідження побудовані на використанні специфічних хімічних кольорових реакцій для визначення в лейкоцитах різноманітних речовин 1826
Метод прогнозування та діагностики ускладнень у ранньому післяопераційному періоді (Сарап П. В. и соавт., 2002) 1756
Спосіб визначення компенсаторних можливостей організму (Панченко Н. А. и соавт., 1987) 1641
Спосіб діагностики гнійно-запальних уражень нижніх кінцівок (Гольвидис С. Л. и еоавт., 1995) 1605
Спосіб оцінки лейкоцитарної реакції крові під час післяопераційного стресу (Чумаков В. И., 1998) 1631
Рівень лейкоцитів периферійної крові та значення паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів (Білоокий В. В., 2009) 1699
Рівень лейкоцитів периферійної крові та значення еозинофілів крові (Білоокий В. В., 2008; Роговий Ю. Є., Білоокий В. В., 2008; Саволюк С. І. та співавт., 2013) 1749
Спосіб оцінки тяжкості гострого некротичного панкреа¬титу (Андрющенко В. П. та співавт., 2006) 1571
Спосіб діагностики ендотоксикозу в дітей із хронічними вірусними гепатитами (Денисова М. Ф., Музика Н. М., 2007) 1592
Спосіб імунної діагностики стадії розповсюдженого гній¬ного перитоніту (Саволюк С. І; та співавт., 2014) 1574
Спосіб імунної діагностики стадії печінкової дисфункції та ступеня важкості гострої печінкової недостатності у хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею (Саволюк С. І. та співавт., 2014) 1620
Спосіб оцінки ступеня важкості ендогенної інтоксикації (Абакумов М. М. и соавт., 2009) побудований на принципі оцінки сту¬пеня життєздатності лейкоцитів периферійної крові 1662
Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації (МЛІІ-2): визначається за формулою Dellinger R. Р. (2004) 1712
Лейкоцитарний індекс Островського В. К. та Світіч Ю. М. (1982) (Островский В. К., Свитич Ю. М, 1982; Островский В. К. и со¬авт., 1983, 2003, 2006) у модифікації Фіщенко О. Я., ХімічаС. Д. (1989) 1684
Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) Я. Я. Кальф-Каліфа (1941) у модифікації Фіщенко О. Я., Хіміча С. Д. (1989) 1780
Методика визначення ендотоксикозу за інтенсивністю вітального фарбування ізольованих лейкоцитів 1629
Спосіб прогнозування перебігу хірургічного сепсису 1627
Індекс зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) (Н. И. Яблучанский, 1983) 1376
Методика визначення ендотоксикозу за рівнем лейкоцитолізу в аутологічній плазмі 1629

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

горець-пташиний-споришСиноніми: Галоч гречка, гусятник, гусятниця, Зорніца, колісниця, конотоп, Куроєдов, мурава-трава,...
індійський-морський-рисСиноніми: Морський гриб, індійський рис, рисовий гриб, китайський морський рис, китайський гриб,...
блекота-чорнаОпис: рослина, висотою 30-70см, з розгалуженим, густо покритим дрібними волосками, трохи липким стеблом....