Достовірний факт

Жінки плачуть в середньому від 30 до 64 разів на рік, чоловіки – всього 6-17 разів

Чи дають інвалідність після інсульту?

Зміст
 • 1 чи завжди дають інвалідність після перенесеного інсульту?
 • 2 особливості проведення процедури виділення інвалідності
 • 2.1 показники, за якими визначається можливість отримання інвалідності
 • 2.2 визначення групи інвалідності за даними здоров'я потерпілого
 • Одна з найбільш важких форм серцевої недостатності - інсульт є серйозним наслідком перенесених патологій в серцево судинній системі. Після його перенесення часті випадки, коли хворому потрібне проведення оформлення інвалідності: наслідки можуть істотно обмежити можливість вільного пересування, знизити працездатність, що в значній мірі впливає на подальше життя хворого. Маючи необхідну інформацію, як оформити інвалідність після інсульту і забезпечити собі можливість отримання відповідної допомоги на період реабілітації, можна виключити можливість втрати джерела доходу, що стає причиною погіршення фінансового становища сім'ї.

  Оформлення інвалідності після інсульту вимагає певних знань чинного законодавства країни, вимог щодо збору необхідних документів і ситуацій, при яких інвалідність може бути отримана. Сучасна система охорони здоров'я потребує від хворого, який переніс інсульт, деяких дій, які дозволять винести офіційне рішення по кожному конкретному випадку. А для цього кожному слід мати необхідну інформацію, як правильно вести себе в разі, якщо лікарями був поставлений діагноз «інсульт».

  Чи завжди дають інвалідність після перенесеного інсульту?

  Представляючи собою серйозне ураження серцевого системи, після якої, як правило, залишається маса негативних для здоров'я наслідків, інсульт змінює життя хворого. Обмеження в русі, навіть скоєнні звичайних дій повсякденному житті, погіршення самопочуття, тривалий період відновлення після інсульту, - все це негативно впливає як на якість життя, так і психологічний стан хворого. А нешвидкий вихід на роботу тягне за собою погіршення фінансового стану, тому отримання інвалідності дозволяє в деякій мірі вирішити проблему нестачі грошей.

  Інвалідність при інсульті

  Однак відповідно до ступеня тяжкості наслідків після перенесеного інсульту лікарями ставиться діагноз, що дозволяє отримати таке джерело доходу і пільг, як інвалідність. Як показує статистика, а вона не втішна, група інвалідності після інсульту дається не у всіх випадках. І на кілька тисяч чоловік, які постраждали після інсульту отриманням обмеження в рухах, можливості пересуватися, брати участь у соціальному житті, всього% зуміли отримати інвалідність.

  Інвалідність, що отримується внаслідок перенесеного інсульту, визнана однією з особливо частих причин втрати працездатності. Однак можливість реабілітації після цього досить висока у більшості хворих, тому медиками не завжди дається інвалідність навіть при наявності серйозних негативних наслідків для здоров'я.

  Щоб отримати інвалідність певної групи, потрібно пройти комісію, яка врахує як поточний стан хворого, так і можливість його реабілітації в подальшому. Однак для більш швидкого прийняття рішення рекомендується вже при знаходженні в медичному закладі зібрати необхідні висновки про стан здоров'я хворого, щоб на підставі їх подавати прохання про розгляд можливості отримання інвалідності.

  Особливості проведення процедури виділення інвалідності

  Зазвичай після перенесеного інсульту хворому дають інвалідність в тих випадках, коли відзначається значне ураження організму, при якому повністю виключається можливість повного відновлення.

  Для всіх, хто пережив інсульт, для визначення того, чи буде даватися в цьому випадку інвалідність, скликається медична комісія, яка ретельно досліджує стан хворого, його здоров'я, наявність виражених пошкоджень тканин або органів внаслідок даного ураження серцевого системи. Ці групи фахівців-медиків досліджують, якщо перенесений інсульт, яка група інвалідності годиться, при наявності певних симптомів і проявів. Для виключення суперечок з цього питання при вивченні стану хворого і можливості його повної реабілітації повинні враховуватися такі законодавчі акти:

 • Федеральний закон росії №181-Ф3;
 • Внесені в цей закон доповнення, зроблені в наступних роках: 1998, 2000 і 2001 років;
 • Зміни в законодавстві, що датуються 2003-2005, 2007 і 2012-2016 роками.
 • Лікарська комісія при інвалідності

  При прийнятті рішення про надання інвалідності певної групи медиками враховується так само той факт, чи є потерпілий пенсіонером: при певному віці після перенесеного інсульту інвалідність присвоюється значно частіше.

  При розгляді кожного конкретного випадку комісією розглядається можливість отримання інвалідності, з огляду на всі пункти законів в медицині і постанов, що стосуються даного питання. Наявність строго визначених показань і повну відповідність вимогам закону визначає можливість отримання даного виду пільг.

  Уважне спостереження за змінами в законодавстві, що стосується аспектів виділення певної групи інвалідності, дозволить бути в курсі можливостей її отримання або відмови за таким запитом. Рішення комісії може бути оскаржене, якщо є ряд чинників, які вказують на неправомірність прийняття певного рішення або відсутність обліку деяких факторів здоров'я хворого, який переніс інсульт.

  Показники, за якими визначається можливість отримання інвалідності

  Існує ряд показників, які визначають, чи буде визначена інвалідність хворому, що переніс інсульт. Всі вони беруться до уваги при винесенні рішення. Також слід враховувати, що всі люди, які перенесли інсульт, відносяться до категорії громадян з тимчасовою непрацездатністю. І від можливості повної реабілітації їх стану залежить, чи зможуть вони надалі повернутися до нормального звичайного життя і звичної роботи.

  До критеріїв, які оцінюються при винесенні рішення про можливість отримання інвалідності будь-якої групи, відносяться:

 • Обмеження працездатності;
 • Порушення у функціонуванні організму;
 • Обмеження життєдіяльності;
 • Наявність необхідності постійного догляду за потерпілим;
 • Можливість після проведення курсів відновлення повернутися до виконання своїх професійних обов'язків;
 • Збереження або відсутності можливості з самообслуговування.
 • Оцінюючи непрацездатність людини, який переніс інсульт, медиками періодично проводиться повторний огляд, яке дозволяє виявити наявність змін в стані його здоров'я, в зв'язку з чим може змінюватися і наявність у нього інвалідності, і зміна групи, яка була призначена спочатку. Періодичність проведення переогляду може мати відчутні відмінності.

  наслідки інсульту

  Можливість повного відновлення постраждалого після перенесеного інсульту (в будь-які терміни) багато в чому визначає отримання негативної відповіді на запит про можливість отримання інвалідності. Адже саме фактор, який свідчить про позитивну динаміку відновлення основних функцій організму (рухової, можливості самообслуговування і виконання найпростіших дій), дозволяє судити про ступінь імовірності повернення до нормального життя і можливості працевлаштування. І навіть початкове отримання будь-якої групи інвалідності після періоду відновлення, яке дозволило хворому знову повернутися до своїх професійних обов'язків, не є гарантією збереження інвалідності після перенесення інсульту.

  Визначення групи інвалідності за даними здоров'я потерпілого

  Сьогодні існує три групи інвалідності, які розрізняються за своїми проявами, загальному стану здоров'я хворого. Всі вони повинні враховуватися при проведенні початкової комісії, яка визначає, чи буде присвоюватися інвалідність в кожному конкретному випадку. Нижче наведені основні критерії, за якими визначають групу інвалідності.

  Групи інвалідності різняться за такими своїми показниками:

 • До першої групи належать ситуації, коли після перенесеного інсульту і змін головного мозку спостерігається стійкі негативні зміни в стані хворого, є прояви функціонального характеру, рухові порушення. Непрацездатність для отримання першої групи інвалідності проявляється також у неможливості здійснення самостійного самообслуговування, виконання найпростіших повсякденних дій. Дати першу групу можуть також тоді, коли хворому, що переніс інсульт, постійно потрібна стороння допомога;
 • Друга група інвалідності, при якій потрібно було пенсія, дається при таких проявах і наслідки ураження мозку, як значне обмеження функціональних і рухових здібностей організму, при яких самообслуговування істотно погіршується, непрацездатність залишається на тривалий час або постійно;
 • До третьої групи інвалідності відносяться ті постраждалі, які після поразок в тканинах мозку при інсульті отримали серйозні пошкодження, що виражаються в обмеженнях в рухової здатності, функціональних можливостях. При цьому ці поразки можуть частково відновлюватися, проте загальна працездатність істотно обмежена. Такі хворі отримують третю групу інвалідності, яка передбачає можливість працевлаштування з певними обмеженнями по видах праці.
 • Отримання певної групи непрацездатності визначається комісією з урахуванням перерахованих вище факторів, а при проведенні періодичних медичних повторних оглядів група може бути змінена або повністю анульована. Періодичність проведення таких засідань комісій з виявлення поліпшень в стані хворого і отримав групу інвалідності після перенесеного інсульту залежить від групи: для першої, найбільш важкої групи інвалідності частота повторних оглядів складає 1 раз в два роки, для другої групи - 1 раз на рік, для третьої групи також 1 раз на рік.