Достовірний факт

На пережовування селери витрачається більше енергії, чим можна отримати із самої селери.

Хронічний ентероколіт - лікування

характер патологічного процесу;
етіологія захворювання;
загальний стан хворого;
ускладнення, які виникли в результаті запалень;
клінічна картина;
превалювання бродильних або гнильних процесів;
гострота перебігу захворювання.

Хронічний ентероколіт - лікування

Хронічний ентероколіт - лікування