Достовірний факт

Людське око пристосовується до будь-якого руху тіла, але не може швидко пристосуватися до руху стороннього об'єкта. Саме тому предмети не стають «розмитими», коли ми швидко біжимо.

Рідкі форми інвагінації кишечника у дітей

Інвагінація кишечника найбільш частий вид непрохідності в дітей. Тенденції до зменшення хворих з цією патологією немає. Частіше зустрічаються такі види інвагінації: тонко-тонко кишкова, товсто-товсто кишкова, ілеоцекальна форма (клубово-ободова (проста і складна), клубово-клапанно ободова і сліпо-ободова).

До рідкісних форм інвагінаціїї кишечника відносяться наступні:

Інвагінація червоподібного відростка.

Виходячи з даних різних авторів можливо розрізняти декілька варіантів ізольованої інвагінації червоподібного відростка(мал. 1):

 

032915 2105 1

а), б), в) 1. порожнина сліпої кишки;

2. основа апендикса;

3. верхівка апендикса;

г) 1. порожнина сліпої кишки;

2. впроваджена проксимальна частина апендикса;

3. верхівки апендикса поза інвагіната;

д) 1. порожнина сліпої кишки;

2. впроваджена основа апендикса;

3. апендикс схований в інвагінаті;

е) 1. порожнина сліпої кишки;

2. впроваджена частка дна сліпої кишки;

3. верхівки апендикса поза інвагіната;

ж) 1. порожнина сліпої кишки;

2. інвагінований проксимальний відділ апендикса;

3. верхівка апендикса

А) головкою інвагінату може бути верхівка відростка. Остання проникає в просвіт відростка на різну глибину, але не доходить до його основи;

Б) головка інвагінату проникає до порожнини сліпої кишки;

В тому і другому випадку вершина відростка розташовується в інвагінаті. Розміри видимої частини червоподібного відростка стають значно меншими;

В) головка інвагінату, вершина червоподібного відростка, рухаючись проникає в порожнину сліпої кишки. При цьому відросток вивертається, як палець рукавички. Дно сліпої кишки в інвагінат, як провило, не втягується. Інколи утворюється невелике лійкоподібне втяжіння дна сліпої кишки в околі основи відростка;

Г) головкою інвагінату може стати проксимальна частина червоподібного відростка, ближче до його основи, верхівка червоподібного відростка остається зовні інвагінату;

Д) при більш глибокому проникненні проксимальної частини червоподіпного відростка він може повністю зникнути в інвагінаті;

Е) при проникненні червоподібного відростка з основи, головка інвагінату зараз же з'являється в порожнині сліпої кишки. Верхівка відростка може залишаться зовні інвагінату;

Ж) при подальшому просуванні головки інвагінату – основи червоподібного відростка, останній може повністю зникнути в просвіті інвагінату.

При такій інвагінації червоподібного відростка дно сліпої кишки навколо основи відростка нерідко втягується в порожнину сліпої кишки, утворюючи лійкоподібне втяжіння.

В усіх випадках проникнення червоподібного відростка через свій проміжок в порожнину сліпої кишки, він вивертається як палець рукавички, слизовою оболонкою зовні і розташовується в сліпій кишці подібно «язику колокола».

Ізольоване втяжіння червоподібного відростка складає до 1.1%.

Ізольоване впровадження бокової стінки сліпої кишки.

В літературі описані спостереження про ізольовану інвагінацію сліпої кишки (haustrae coeci),а деякі автори спостерігали ізольовану бокову інвагінацію стінки сліпої кишки. (мал. 2).

032915 2105 2

 1. інвагінована частина стінки сліпої кишки;
 2. дно сліпої кишки

Інвагінація ампули здухвинної кишки. Варіант проникнення кінцевого відділу здухвинної кишки (ампула), називається інвагінацією ампули здухвинної кишки. Такий інвагінат пройти через баугінієву задвижку не може в разі об'ємних співвідношень, які є проміж ампулою здухвинної кишки і баугінієвою задвижкою. Механізм цього проникнення такий: ампула, яка безпосередньо прилягає до стінки товстої кишки, проникаючи, тягне за собою сліпу, висхідну і розташовану проміж ними перегородку, в якій знаходится баугінієва задвижка. По своєму перебігу вона стоїть близько до сліпоободової інвагінації.

Інвагінація дивертикула Меккеля. Всі інвагінації пов'язані з дивертикулом Меккеля є тонкокишковими. Різні варіанти інвагінації дивертикула Меккеля (мал. 3).

032915 2105 3

а) 1. дівертикул Меккеля;

2. верхівка дівертикула;

3. привідний відрізок тонкої кишки;

4. відвідний відрізок тонкої кишки.

б) 1. основа дівертикула;

2. верхівка дівертикула;

3. привідний відрізок кишки;

4. відвідний відрізок.

 1. Верхівка дивертикула Меккеля може втягуватись у власний просвіт на різну глибину. В таких випадках пасаж по кишечнику залишається, як правило, непорушеним.(мал.3 а).
 2. Голівка інвагінату дивертикула може проникати в просвіт кишки, не втягуючи останню в інвагінацію. В таких випадках мають місце симптоми непрохідності.(мал. 3 б)
 3. Дивертикул Меккеля може втянути в інвагінат ділянку тонкої кишки. При цьому сам дивертикул вивертається, як палець, рукавички, слизовою оболонкою «навиворіт» (мал.3 в).

  032915 2105 4

  в) 1. шийка інвагінату;

  2. головка інвагінату;

  3. привідний відрізок тонкої кишки;

  4. відвідний відрізок тонкої кишки.

  г) 1. головка інвагінованого відрізка тонкої кишки.

  2. шийка інвагінату;

  3. дивертикул Меккеля;

  4. привідний відрізок прямої кишки;

  5. відвідний відрізок.

 4. Дивертикул Меккеля може пасивно втягуватися в інвагінат при тонкокишківій інвагінації.(мал.3 г).
 5. Дивертикул Меккеля може пасивно втягуватися в інвагінат при здухвинноободовій інвагінації.
 6. Здухвинна кишка разом з дивертикулом при сліпоободовій інвагінації може пасивно переміщатись в товсту кишку, минаючи баугінієву задвижку.

При пасивному втягуванні в інвагінат дивертикула Меккеля, він залишається не вивернутим. По розташуванню слизової оболонки дивертикула можливо судити про те, чи був він пасивно втягнутий в інвагінат чи інвагінація розпочиналась прямо з нього.

Багатоциліндрові інвагінації. На відміну від простої інвагінації кишечника, при якій інвагінат складається з 3 циліндрів, мають місце подвійні (5 циліндрові), потрійні (7 циліндрові) і навіть четвертні (9 циліндрові) інвагінації.

Можуть бути:

 1. Подвійні тонкокишкові інвагінації (мал.4 а);

  032915 2105 5

  1. головка першого інвагінату;

  2. головка другого інвагінату;

  3. привідний відрізок тонкої кишки;

  4. видвідний відрізок.

 2. Тонкокишкові і здухвинноободові інвагінації (мал.4 б);

  032915 2105 6

  1. перша головка інвагінату;

  2. втягнутий інвагінат через баугінієву задвижку;

  3. друга головка інвагінату;

  4. перетинка, яка відділяє сліпу кишку від висхідної ободової кишки;

  5. сліпа кишка;

  6. привідний відрізок тонкої кишки.

   

3. Подвійні товстокишкові інвагінації на протязі всього товстого кишечника, головкою інвагінату може стати тільки рухома частина кишки (мал.4 в).

032915 2105 7

 1. перша головка інвагінату;
 2. друга головка інвагінату;
 3. привідний відрізок товстої кишки;
 4. відвідний відрізок товстої кишки.

 

Ретроградні(висхідні) інвагінації кишечника. Переважна більшості випадків інвагінації кишечника проходить ізоперистальтично в аборальному напрямку. Описані поодинокі випадки антиперистальтичної, ретроградної інвагінації.

Варіанти ретроградної інвагінації кишечника:

    Висхідна тонкокишкова інвагінація (мал.5 а)

032915 2105 8

 1. головка інвагінату;
 2. шийка інвагінату;
 3. привідний відрізок тонкої кишки.

 

Висхідна товстокишкова інвагінація (мал.5 б)

032915 2105 9

 1. головка інвагінату;
 2. шийка інвагінату.

 

Комбіновані-висхідні та нисхідні інвагінації.

В літературі описані поодинокі випадки одночасно нисхідної і висхідної інвагінації. В одних випадках інвагінати цього варіанта розташовані не рядом і знаходяться в різних ділянках тонкого і товстого кишечника (мал.5 в).

032915 2105 10

1. головка низхідного інвагінату;

2. шийка інвагінату;

3. головка висхідного інвагінату;

4. шийка інвагінату;

5. привідні відрізки товстої кишки;

6. відвідний відрізок

В інших вони розташовані в одному футлярі (мал.5 г).

032915 2105 11

 1. головка низхідного інвагінату;
 2. шийка інвагінату;
 3. головка висхідного інвагінату;
 4. шийка інвагінату;
 5. привідний відрізок;
 6. відвідний відрізок товстої кишки

 

Зустрічаються такі інвагінації дуже рідко.

 

Множинні інвагінації кишечника. В літературі приводяться поодинокі випадки множинних інвагінацій у дорослих і дітей.