Достовірний факт

Заліза, що міститься в людському тілі, вистачить, щоб зробити один цвях. Міцність виготовленого цвяха буде така, що він зможе витримати вагу середньостатистичної людини.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПІСЛЯІНФАРКТНОГО РОЗРИВУ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ. ОПЕРУВАТИ НЕВІДКЛАДНО ЧИ ВІДТЕРМІНОВУВАТИ?

Павлик С. С., Мороз В. С., Кушта О. Ю., Домашич Р. В., Титюк В. А., Бігун І. М., Шарапова І. М., Куртяк З. З., Міськів І. П , Волошин О. Ю., Лук'яненко Б. В., Орлинська Х. М.

Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний

кардіологічний центр

Розриви міжшлуночкової перегородки (МШП) відносяться до ранніх, фатальних ускладнень гострого інфаркту міокарда (ГІМ) і настають приблизно у 1% випадків. У більшості випадків розриви відбуваються в перші 2—7 днів після ГІМ. Більше поло­вини хворих з розривом МШП, якщо не проводиться хірургічна корекція дефекту, помирають протягом першого тижня.

Мета. На сьогоднішній день є різні підходи у лікуванні даної патології: деякі клініки схиляються до вичікувальної тактики, тобто виконання відтермінованого хірургічного лікування після формування рубця в ділянці розриву, інші — практику­ють невідкладне хірургічне лікування у найкоротші терміни після розриву МШП. Враховуючи відсутність єдиної хірургічної тактики, метою дослідження було порівняти результати хірургічного лікування гострого післяінфарктного розриву МШП при ранній та відтермінованій тактиці лікування.

За 2013—2014рр. у клініці кардіохірургії ЛОДК ЛДКЦ було прооперовано 3 паці­єнтів (2 жінки і 1 чоловік) із ГІМ ускладненим розривом МШП. Операцією вибору у даних пацієнтів було хірургічне втручання за David (infarctexclusiontechnique). Проводився аналіз часового проміжку від встановлення ГІМ, настання гострого роз­риву МШП — до початку операції, результатів хірургічного лікування та показників гострої ниркової недостатності (ГНН) — сечовини і креатиніну, які є своєрідним маркером виживання пацієнтів у ранньому післяопераційному періоді.

Пацієнтка Б. 1939 р.н . Діагноз: ГІМ із зубцем Qпередньо—перегородково— верхівково—бокової стінки ЛШ від 12.09.13 р. Розрив МШП діагностовано при госпіталізації в стаціонар. Дата поступлення: 12.09.13 р. 07:35. Взято в операційну 13.09.13 р. 10:30. Операція Davidпоєднана із МКШ (LIMALAD) AK0(AovRCA). Ознаки НН на початок операції: креатинін — 460 мкмоль/л, сечовина 12,2 ммоль/л.

Пацієнтка Ф. 1944 р.н. Діагноз: ГІМ із зубцем Qпередньо—верхівково—бокової стінки ЛШ від 06.05.2014 р.21:00. Дата поступлення: 07.05.2014 р. 02:20. Розрив МШП — 07.05.2014 р. 12:40. Взято в операційну 07.05.14 р. 19:55. Операція Davidпоєднана із AM0(AovLAD). На момент початку операції — креатинін — 1б5мкмоль/л, сечо­вина 6,3 ммоль/л.

Пацієнт Г. 1953 р.н. Діагноз: ГІМ із зубцем Qзадньо—діафрагмальної стінки ЛШ від 01.06.2014 р. 23:00. Дата поступлення: 02.06.2014 р. 10:20. Розрив МШП — 02.06.2014 р. 13:05. Взято в операційну 02.06.14 р. 16:00. Операція Davidпоєднана із МКШ (LIMALAD) AK0(AovRCA). На момент початку операції — креатинін — 108 мкмоль/л, сечовина 13,0 ммоль/л.

Пацієнтка Б. 1939 р.н. Результат операції — успішний. Стабільна гемодинаміка, без інотропної підтримки. Через 6 днів після операції пацієнтка померла від ГНН.

Пацієнтка Ф. 1944 р.н. Результат операції — успішний, одужання, виписана додому. Пацієнт Г. 1953 р.н. Результат операції — успішний, одужання, виписаний додому.

Невідкладне хірургічне лікування у найкоротші терміни після розриву поперед­жує розвиток системної мальперфузії, гострої правошлуночкової недостатності, дає хворому шанс на одужання.

Доопераційні показники рівня креатиніну та сечовини є важливим прогностич­ним показником виживання пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді. 3. Тактика невідкладного хірургічного лікування є більш оправданою, має більший відсоток виживання хворих і має кращі віддалені результати.

Медичні статті завдяки:

Підтримати проект!

Валюта і сума:
 

Лікарські рослини

yuka Юка відноситься до деревоподібним вічнозеленим рослинам з підродини агавових – однодольних...
бедренец-ломикаміньОпис: багаторічна трав'яниста рослина з сімейства зонтичних висотою 30-80 см з веретеновідним коренем...
календула-лікарськаСиноніми: НігтикДія: Протизапальні, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу, серцево-судинні, знижує...